Kadry i płace w praktyce

studia podyplomowe w Łodzi

 

Cel studiów:


Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, prawa  podatkowego, wynagrodzeń, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS . Studenci będą mogli również nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz wykonywania innych, niezbędnych funkcji kadrowych.

Dla kogo?

Adresatami studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce są osoby planujące pracować w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy takich działów jak: Zarządzanie Kadrami i HR, którzy chcieliby poszerzyć i  uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą tego obszaru.

Program studiów podyplomowych:

  1. Moduł Kadry

a/ Problematyka zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego – 8 godz.
b/ Sposób ustalania stosunku pracy oraz zmiany warunków pracy i płacy – 10 godz.
c/ Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy – 4 godz.
d/ Dokumentacja pracownicza – 6 godz.
e/ System oceny pracowników – 12 godz.
f/ Materialne i pozamaterialne narzędzia motywowania pracowników – 4 godz.
g/ Problematyka zwolnień grupowych – 6 godz.
h/ Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – 4 godz.

  1. Moduł Płace

a/ Rozliczanie czasu pracy, urlopów i zwolnień od pracy – 12 godz.
b/ Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 4 godz.
c/ Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych należności – 4 godz.
d/ Rozliczenie z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego – 4 godz.
e/ Pozapłacowe świadczenia pracownicze  (podróże służbowe, ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ZFŚS, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, pozostałe świadczenia pracownicze) – 12 godz.
f/ Ochrona stosunku pracy. Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy o pracę. – 8 godz.
g/ System kadrowo-płacowy /zajęcia na komputerze/ – 18 godz.
h/ MSR 19 Świadczenia pracownicze – 4 godz.

Liczba godzin: 120 (2 semestry)

Informacje organizacyjne:

Opłaty:
Cena studiów podyplomowych wynosi 4 300zł. 

Opłaty można wnosić ratalnie:
– semestralnie: w wysokości 2150zł za semestr (2 semestry),
– miesięcznie: w wysokości 430zł za miesiąc (10 miesięcy).  

Terminy i koszty rekrutacji:
Rekrutacja trwa do 30 września 2024r. Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 75zł wpłacana w terminie 14 dni od przesłania Formularza Zgłoszeniowego. Opłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na studiach. 
Opłata ta jest odliczana od ceny studiów podyplomowych dla osób, które podjęły studia. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji osoby, która się zgłosiła. 

Minimalna liczba uczestników: 8 osób.

Sposób dokonania opłat:
Opłaty prosimy wnosić na konto WSFI: 76 1140 1108 0000 4577 0400 1004
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika studiów, Temat studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty do rekrutacji:
– podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów
– jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście w siedzibie Uczelni w Łodzi: ul. Wróblewskiego 18 pok.1101, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
– mailowo: rekrutacja@wsfi.edu.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, ul. Wróblewskiego 18 lok. 1101, 93-578 Łódź.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Skip to content