Manager handlu międzynarodowego

studia podyplomowe w Łodzi

 

Cel studiów:


Od wielu lat problemem polskich przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) jest względnie mała obecność  na rynkach zagranicznych. O ile niemieckie firmy – nawet te małe, rodzinne – aktywnie zdobywają klientów poza granicami kraju, to ekspansja polskich firm na rynkach międzynarodowych dokonuje się mniej dynamicznie. Nasze studia mają na celu przełamać tą barierę.
Studia podyplomowe Manager handlu międzynarodowego dają praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające pozyskać klientów na rynkach zagranicznych, a także podbudowę teoretyczną pozwalającą prowadzić profesjonalnie działalność eksportową.

Dla kogo?

Studia podyplomowe Manager handlu międzynarodowego adresowane są m.in. do właścicieli oraz pracowników przedsiębiorstw, którzy chcą rozpocząć sprzedawać swoje produkty na rynkach zagranicznych, do pracowników firm logistycznych oraz transportowych obsługujących kontrakty międzynarodowe, a także do właścicieli start-upów planujących ekspansje międzynarodowa.

Program studiów podyplomowych:

  1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (32h)
  2. Zagadnienia prawne w handlu międzynarodowym (16h)
  3. Instytucje wspierania eksportu (16h)
  4. Finansowanie eksportu (16h)
  5. Zamówienia publiczne UE i ONZ (12h)
  6. Uwarunkowania polityczno-kulturowe handlu międzynarodowego (32h)
  7. Seminarium dyplomowe.

Liczba godzin: 136 (2 semestry)

Informacje organizacyjne:

Opłaty:
Cena studiów podyplomowych wynosi 5 100zł

Opłaty można wnosić ratalnie:
– semestralnie: w wysokości 2 550zł za semestr (2 semestry),
– miesięcznie: w wysokości 510zł za miesiąc (10 miesięcy).  

Terminy i koszty rekrutacji:
Rekrutacja trwa do 30 września 2024r. Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 75zł wpłacana w terminie 14 dni od przesłania Formularza Zgłoszeniowego. Opłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na studiach. 
Opłata ta jest odliczana od ceny studiów podyplomowych dla osób, które podjęły studia. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji osoby, która się zgłosiła. 

Minimalna liczba uczestników: 8 osób.

Sposób dokonania opłat:
Opłaty prosimy wnosić na konto WSFI: 76 1140 1108 0000 4577 0400 1004
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika studiów, Temat studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty do rekrutacji:
– podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów
– jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście w siedzibie Uczelni w Łodzi: ul. Wróblewskiego 18 pok.1101, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
– mailowo: rekrutacja@wsfi.edu.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, ul. Wróblewskiego 18 lok. 1101, 93-578 Łódź.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Skip to content