STREFA STUDENTA

Wszelkie płatności (m.in. czesne, raty, opłaty) prosimy wpłacać na konto Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego:
ING BŚ 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content