Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

studia podyplomowe w Łodzi

Semestry: 2

Cel studiów:
Studia podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza pozwolą słuchaczom uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą audytu wewnętrznego oraz funkcjonowania kontroli w przedsiębiorstwie. Mają na celu przygotowanie nowych audytorów wewnętrznych do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu. Nabyte umiejętności mają wpłynąć na profesjonalizm wykonywanych przez słuchaczy zadań w działach audytu wewnętrznego różnorodnych jednostek.

Studia podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

1. Zarządzanie strategiczne (16h)
2. Kontrola zarządcza w firmie (12h)
3. Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną (4h)
4. Wybrane elementy psychologii (4h)
5. Zasady prowadzenia audytu (8h)
6. Proces audytu wewnętrznego (8h)
7. Zarządzanie audytem wewnętrznym (12h)
8. Kontrola wewnętrzna w firmie (12h)
9. Modele i systemy kontrolne (4h)
10. Nadzór korporacyjny (8h)
11. Zarządzanie ryzykiem (8h)
12. Rachunkowość zarządcza (16h)
13. Finanse przedsiębiorstwa (12h)
14. Analiza finansowa (8h)
15. Kontrola wdrożonych projektów (12h)
16. Statystyka w audycie (2h)
17. Sprawozdawczość audytowa (10h)
18. Etyka audytora (4h)
19. Zadania audytowe (20h)

Program studiów: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Liczba godzin: 180 (2 semestry)
Wymagane dokumenty do rekrutacji:
- podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów
- jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Wróblewskiego 18 lok.1101, 93-578 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność za jeden semestr: 1 950 zł (390zł miesięcznie przez 5 miesięcy)
Studia trwają 2 semestry

Kontakt:
tel: 782 004 700,
mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.
Skip to content