O uczelni

Władze uczelni

Rektor – dr Paweł Kaczorowski

Dr Paweł Kaczorowski - absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Finanse i Rachunkowość. W 2004 obronił doktorat z zakresu Ekonomii. Autor wielu publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw, rynku pracy, Ekspert w zakresie projektów EFS. Od 2010 roku rozpoczął działalność biznesową. Z Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki związany od 2004 roku. W wolnych chwilach sięga po książkę. Lubi żeglować i nurkować. Jego pasją są wyprawy rowerowe.

Prorektor – dr Ewa Maciaszczyk

Dr Ewa Maciaszczyk jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Ekonomia i organizacja przemysłu. W 2005 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych.
Z Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki im. J. Chechlińskiego związana jest od 15 lat. W ciągu swojej kariery zawodowej pełniła funkcję dziekana, prorektora a od 2017 r. pełni funkcję Rektora WSFI. Specjalistka w zakresie finansów przedsiębiorstw. W wolnej chwili chętnie szuka wyciszenia sięgając po literaturę sensacyjną.

Dziekan – dr Paweł Kubiak

Dr Paweł Kubiak jest wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz szeregu prywatnych uczelni wyższych. Autor publikacji książkowych i artykułów naukowych. Z Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki im. J. Chechlińskiego związany od 2005 r. Specjalista w zakresie ekonomii rynku pracy. Interesuje się literaturą, muzyką i sportem.

Kanclerz – mgr Angelika Kusek

Mgr Angelika Kusek jest absolwentką Uniwersytetu Łódźkiego, kierunek Ekonomia. Podczas swojej ścieżki naukowej skupiała się na zgłębieniu wiedzy z zakres zarządzania przedsiębiorstwami oraz nowoczesnych form ich finasowania. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Łódzkiej. Aktualnie skupia się na koordynowaniu projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Pełna energii, chętnie podejmująca nowe wyzwania a dążąca do perfekcjonizmu.

Skip to content