Bankowość

studia podyplomowe w Łodzi

 

Cel studiów:


Uczestnicy studium Bankowość poznają rolę sektora bankowego we współczesnej gospodarce rynkowej, zarówno w kontekście działania banku centralnego, jak i specyfiki funkcjonowania banku komercyjnego. Poza poznaniem wiedzy, uczestnicy studium będą mogli zdobyć niezbędne umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych operacji bankowych.

Dla kogo?

Program studiów podyplomowych Bankowość adresowany jest zarówno do osób, które podejmują już pracę w sektorze bankowym, jak i dla tych, którzy chcieliby realizować swoje plany zawodowe na rynku produktów bankowych. Uczestnikami Studium mogą być mogą być absolwenci zarówno kierunków ekonomicznych, jak kierunków pozaekonomicznych. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie pierwszego stopnia studiów wyższych (posiadanie minimum stopnia licencjata).

Program studiów podyplomowych:

 1. Podstawy makro i mikroekonomii. (16h)
 2. Elementy finansów przedsiębiorstw. (12h)
 3. Sektor bankowy w gospodarce. Rola banku centralnego. Polityka pieniężna. (16h)
 4. Bank jako przedsiębiorstwo. Zakres działalności. Struktura bilansu.
 5. Wynik finansowy. (16h)
 6. Ryzyko w działalności banku. (12h)
 7. Działalność kredytowa banku. Ocena zdolności kredytowej. (16h)
 8. Działalność depozytowa. System gwarantowania depozytów. (12h)
 9. Bankowe rozliczenia pieniężne. (12h)
 10. Bankowość korporacyjna. (12h)
 11. Bankowość detaliczna. (12h)
 12. Bankowość spółdzielcza. (12h)
 13. Marketing bankowy. (8h)
 14. Bankowość elektroniczna. (12h)
 15. Prawo bankowe. (8h)

Liczba godzin: 172 (2 semestry)

Informacje organizacyjne:

Opłaty:
Cena studiów podyplomowych wynosi 4 500zł

Opłaty można wnosić ratalnie:
– semestralnie: w wysokości 2 250zł za semestr (2 semestry),
– miesięcznie: w wysokości 450zł za miesiąc (10 miesięcy).  

Terminy i koszty rekrutacji:
Rekrutacja trwa do 30 września 2024r. Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 75zł wpłacana w terminie 14 dni od przesłania Formularza Zgłoszeniowego. Opłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na studiach. 
Opłata ta jest odliczana od ceny studiów podyplomowych dla osób, które podjęły studia. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji osoby, która się zgłosiła. 

Minimalna liczba uczestników: 8 osób.

Sposób dokonania opłat:
Opłaty prosimy wnosić na konto WSFI: 76 1140 1108 0000 4577 0400 1004
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika studiów, Temat studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty do rekrutacji:
– podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów
– jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście w siedzibie Uczelni w Łodzi: ul. Wróblewskiego 18 pok.1101, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
– mailowo: rekrutacja@wsfi.edu.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, ul. Wróblewskiego 18 lok. 1101, 93-578 Łódź.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Skip to content