Bankowość

studia podyplomowe w Łodzi

Semestry: 2

Cel studiów:
Uczestnicy studium Bankowość poznają rolę sektora bankowego we współczesnej gospodarce rynkowej, zarówno w kontekście działania banku centralnego, jak i specyfiki funkcjonowania banku komercyjnego. Poza poznaniem wiedzy, uczestnicy studium będą mogli zdobyć niezbędne umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych operacji bankowych.

Program studiów podyplomowych Bankowość adresowany jest zarówno do osób, które podejmują już pracę w sektorze bankowym, jak i dla tych, którzy chcieliby realizować swoje plany zawodowe na rynku produktów bankowych. Uczestnikami Studium mogą być mogą być absolwenci zarówno kierunków ekonomicznych, jak kierunków pozaekonomicznych. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie pierwszego stopnia studiów wyższych (posiadanie minimum stopnia licencjata).

1. Podstawy makro i mikroekonomii. (16h)
2. Elementy finansów przedsiębiorstw. (12h)
3. Sektor bankowy w gospodarce. Rola banku centralnego. Polityka pieniężna. (16h)
4. Bank jako przedsiębiorstwo. Zakres działalności. Struktura bilansu.
5. Wynik finansowy. (16h)
6. Ryzyko w działalności banku. (12h)
7. Działalność kredytowa banku. Ocena zdolności kredytowej. (16h)
8. Działalność depozytowa. System gwarantowania depozytów. (12h)
9. Bankowe rozliczenia pieniężne. (12h)
10. Bankowość korporacyjna. (12h)
11. Bankowość detaliczna. (12h)
12. Bankowość spółdzielcza. (12h)
13. Marketing bankowy. (8h)
14. Bankowość elektroniczna. (12h)
15. Prawo bankowe. (8h)

Program studiów: Bankowość
Liczba godzin: 176 (2 semestry)
Wymagane dokumenty do rekrutacji:
- podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów
- jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Wróblewskiego 18 lok.1101, 93-578 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność za jeden semestr: 2 050 zł (410zł miesięcznie przez 5 miesięcy)
Studia trwają 2 semestry

Kontakt:
tel: 782 004 700,
mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.
Skip to content