Optymalizacja podatkowa dla MSP

studia podyplomowe w Łodzi

 

Cel studiów:


Celem studiów Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw jest przekazanie kompletnej wiedzy dotyczącej zarządzania otoczeniem podatkowym przedsiębiorstw, możliwości legalnego, optymalnego obniżenia zobowiązań podatkowych i parapodatkowych przy uwzględnieniu ryzyka podatkowego.

Dla kogo?

Studia podyplomowe Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw skierowane są do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zajmujących się zarządzaniem mikro- i małym przedsiębiorstwem, zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem gospodarczym.

Program studiów podyplomowych:

  1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (16h)
  2. Źródła finansowania działalności MiSP (8h)
  3. Umowy w kształtowaniu otoczenia ekonomicznego (16h)
  4. Podstawy prawa podatkowego (24h)
  5. Postępowanie podatkowe (16h)
  6. Ubezpieczenia społeczne w działalności gospodarczej (16h)
  7. Optymalizacja obciążeń podatkowych i parapodatkowych (24h)
  8. Podstawy rachunkowości, sprawozdawczości podatkowej (18h)
  9. Uproszczone formy księgowości (16h)
  10. Sprawozdawczość podatkowa (16h)

Liczba godzin: 170 (2 semestry)

Informacje organizacyjne:

Opłaty:
Cena studiów podyplomowych wynosi 4 200zł

Opłaty można wnosić ratalnie:
– semestralnie: w wysokości 2 100zł za semestr (2 semestry),
– miesięcznie: w wysokości 420zł za miesiąc (10 miesięcy).  

Terminy i koszty rekrutacji:
Rekrutacja trwa do 30 września 2024r. Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 75zł wpłacana w terminie 14 dni od przesłania Formularza Zgłoszeniowego. Opłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na studiach. 
Opłata ta jest odliczana od ceny studiów podyplomowych dla osób, które podjęły studia. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji osoby, która się zgłosiła. 

Minimalna liczba uczestników: 8 osób.

Sposób dokonania opłat:
Opłaty prosimy wnosić na konto WSFI: 76 1140 1108 0000 4577 0400 1004
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika studiów, Temat studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty do rekrutacji:
– podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów
– jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście w siedzibie Uczelni w Łodzi: ul. Wróblewskiego 18 pok.1101, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
– mailowo: rekrutacja@wsfi.edu.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, ul. Wróblewskiego 18 lok. 1101, 93-578 Łódź.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Skip to content