Optymalizacja podatkowa dla MSP

studia podyplomowe w Łodzi

Semestry: 2

Cel studiów:
Celem studiów Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw jest przekazanie kompletnej wiedzy dotyczącej zarządzania otoczeniem podatkowym przedsiębiorstw, możliwości legalnego, optymalnego obniżenia zobowiązań podatkowych i parapodatkowych przy uwzględnieniu ryzyka podatkowego.

Studia podyplomowe Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw skierowane są do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zajmujących się zarządzaniem mikro- i małym przedsiębiorstwem, zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem gospodarczym.
1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (16h)
a/ Sposoby podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
b/ Podejmowania działalności przez inne podmioty
c/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej
2. Źródła finansowania działalności MiSP (8h)
3. Umowy w kształtowaniu otoczenia ekonomicznego (16h)
a/ Umowy spółek
b/ Umowy cywilno-prawne (sprzedaż, zlecenie, dzieło, leasing itp.)
c/ Umowy o pracę
4. Podstawy prawa podatkowego (24h)
a/ Definicja podatku
b/ Podatki i ich znaczenie w działalności gospodarczej
 • podatki bezpośrednie
 • podatki pośrednie
 • pozostałe podatki
  c/ Opodatkowanie różnych form działalności gospodarczej
  5. Postępowanie podatkowe (16h)
  6. Ubezpieczenia społeczne w działalności gospodarczej (16h)
  a/ Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne obciążające działalność gospodarczą
  b/ Ubezpieczenia jako koszt działalności przedsiębiorstwa.
  7. Optymalizacja obciążeń podatkowych i parapodatkowych (24h)
  a/ Wpływ podatków na sytuacje finansową przedsiębiorstw
  b/ Zasady optymalizacji podatkowej
  c/ Optymalizacja poprzez wybór formy przedsiębiorstwa
  d/ Optymalizacja poprzez zakład zagraniczny
  e/ Strategie podatkowe w bieżącej działalności przedsiębiorstwa
  f/ Pozostałe metody optymalizacji
  8. Podstawy rachunkowości, sprawozdawczości podatkowej (18h)
  a/ Zasady rachunkowości
  b/ Ewidencja operacji gospodarczych
  c/ Sprawozdawczość finansowa
  9. Uproszczone formy księgowości (16h)
  a/ Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
  b/ Ryczałt ewidencjonowany
  c/ Karta podatkowa
  10. Sprawozdawczość podatkowa (16h)
  a/ Sprawozdawczość w zakresie VAT
  b/ Sprawozdawczość osób fizycznych
  c/ Sprawozdawczość osób prawnych

  Program studiów: Optymalizacja podatkowa dla MSP
  Liczba godzin: 171 (2 semestry)
 • Wymagane dokumenty do rekrutacji:
  - podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
  - kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  - jedna fotografia (format 35x 45 mm)

  Dokumenty rekrutacyjne można składać:
  – osobiście: ul. Wróblewskiego 18 lok.1101, 93-578 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
  – mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
  – za pośrednictwem poczty lub kuriera.

  Odpłatność za jeden semestr: 2 100 zł (420zł miesięcznie przez 5 miesięcy)
  Studia trwają 2 semestry

  Kontakt:
  tel: 782 004 700,
  mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.
  Skip to content