STUDIA ON-LINE

Czym są “studia on-line”? 

E-learning, czyli nauczanie „na odległość”, „on-line”, czy też „zdalne”, to nowoczesna metoda podnoszenia swoich kwalifikacji. 

Pęd życia, obowiązki rodzinne, sprawiają, że co raz trudniej wygospodarować – szczególnie osobom pracującym – czas na uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach, zjazdach, gdzie słuchacze spotykają się z wykładowcami, którzy przekazują wiedzę. Dlatego rozwiązaniem jest nauczanie zdalne: sposób kształcenia oparty na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Na czym to polega?

Najkrócej ujmując: osoba ucząca się dostaje dostęp do specjalnie przygotowanych materiałów, które pozwalają jej przyswoić określony zakres wiedzy. Odbywa się to pod nadzorem i przy wsparciu wykładowcy określonego przedmiotu.

Nauka realizowana jest na specjalnej platformie dydaktycznej. Platforma ta jest przestrzenią, na której są umieszczone: materiały dydaktyczne, testy, fora, chaty i inne pliki. Jest też obszarem komunikacji z innymi studentami oraz prowadzącymi zajęcia. Kontakt ten może być synchroniczny (czyli w danym czasie np. chat, wideokonferencja) lub asynchroniczny (czyli poprzez zostawienie wiadomości, rozwiązania zadań, odpowiedzi na forum itd.).

Nauka on-line może odbywać się w trybie całkowicie zdalnym lub mieszanym (tzw. blended-learning), który uwzględnia spotkania tradycyjne (w realu) z wykładowcami. W Polsce Ministerstwo Edukacji i Nauki zezwala jedynie na realizację studiów on-line w systemie blended-learning, co oznacza, że ok. 50% zajęć powinno być realizowanych tradycyjnie, na zjazdach z wykładowcą. Stąd konieczność organizacji zjazdów w siedzibie Uczelni. Daje to natomiast możliwość poznania się osobistego w wykładowcami oraz koleżankami i kolegami z roku, co sprzyja rozwojowi życia studenckiego.  Miasto Łódź oferuje wiele w tym zakresie wiele możliwości… 

Dyplom uzyskany na zakończenie studiów e-learningowych jest identyczny z dyplomem studiów realizowanych w trybie niestacjonarnym.

Zalety studiów e-learningowych:
– oszczędność czasu i pieniędzy,
– nauka we własnym tempie,
– minimalizacja liczby zjazdów tradycyjnych,
– łatwiejsze powiązanie studiów z innymi obowiązkami,
– można studiować w każdym miejscu (ławka w parku, łódka na jeziorze) i o każdej porze dnia (oraz nocy),
– dyplom niczym się nie różni od dyplomu studiów tradycyjnych (nie zaznacza się sposobu studiowania).

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

  • I etap studiów – nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnokierunkowej (3 semestry),
  • II etap studiów – nauka wzbogacana jest o przedmioty specjalnościowe oraz przygotowanie pracy dyplomowej (4 semestry).
    Językiem obcym jest język angielski.

Studenci realizują program studiów kierunku Ekonomia na wybranej specjalności na platformie internetowej EDUPORT oraz na spotkaniach tradycyjnych, czyli w systemie tzw. blended-learning. Organizacja zajęć jest zgodna z przepisami i wytycznymi ustalonymi przez w Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018r. 
Zajęcia on-line realizowane są na dedykowanej platformie WSFI do zdalnego nauczania pozwalającej na synchroniczną i asynchroniczną interakcję z prowadzącym zajęcia. Na tej platformie znajdują się najwyższej klasy materiały dydaktyczne przygotowane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin, pracujących pod nadzorem metodyków zdalnego nauczania. Materiały te są przygotowane w sposób maksymalnie ułatwiający przyswajanie wiedzy. Dodatkowo każdy przedmiot prowadzony jest przez nauczyciela akademickiego, z którym można wyjaśnić wątpliwości, podyskutować na forach czy też spotkać się na chat lub w trakcie transmisji on-line.
Zajęcia tradycyjne, które – co warto podkreślić – są w Polsce obowiązkowo częścią procesu dydaktycznego na studiach e-learningowych, odbywają się w siedzibie Uczelni w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 18. Na pierwszym zjeździe na studiach przeprowadzane są m.in. warsztaty z nauki korzystania z platformy zdalnego nauczania, tak by każdy ze studentów nabył umiejętność efektywnej nauki w systemie e-learningowym.
W dwóch pierwszych semestrach nauki, gdy wykładane są treści ogólnokierunkowe, dominują zajęcia realizowane w trybie „na odległość”. Liczba zjazdów tradycyjnych w pierwszym roku studiów ograniczona jest do niezbędnego minimum i planowana jest na 3 w semestrze. Jednocześnie kontakt z wykładowcą, trenerem odbywa się on-line poprzez: komunikatory, spotkania wideo, chaty na platformie, itd. Pojawienie się od trzeciego semestru przedmiotów specjalnościowych wiąże się ze zwiększeniem liczby spotkań tradycyjnych, gdyż realizowane są m.in. zajęcia warsztatowe oraz laboratoria (np. z księgowymi programami komputerowymi).

Na studiach tradycyjnych i e-learningowych realizowany jest ten sam program studiów.

Skip to content