STUDIA ON-LINE

Czym są “studia on-line”? 

E-learning, czyli nauczanie „na odległość”, „on-line”, czy też „zdalne”, to nowoczesna metoda podnoszenia swoich kwalifikacji. 

Pęd życia, obowiązki rodzinne, sprawiają, że co raz trudniej wygospodarować – szczególnie osobom pracującym – czas na uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach, zjazdach, gdzie słuchacze spotykają się z wykładowcami, którzy przekazują wiedzę. Dlatego rozwiązaniem jest nauczanie zdalne: sposób kształcenia oparty na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Na czym to polega?

Najkrócej ujmując: osoba ucząca się dostaje dostęp do specjalnie przygotowanych materiałów, które pozwalają jej przyswoić określony zakres wiedzy. Odbywa się to pod nadzorem i przy wsparciu wykładowcy określonego przedmiotu.

Nauka realizowana jest na specjalnej platformie dydaktycznej. Platforma ta jest przestrzenią, na której są umieszczone: materiały dydaktyczne, testy, fora, chaty i inne pliki. Jest też obszarem komunikacji z innymi studentami oraz prowadzącymi zajęcia. Kontakt ten może być synchroniczny (czyli w danym czasie np. chat, wideokonferencja) lub asynchroniczny (czyli poprzez zostawienie wiadomości, rozwiązania zadań, odpowiedzi na forum itd.).

Nauka on-line może odbywać się w trybie całkowicie zdalnym lub mieszanym (tzw. blended-learning), który uwzględnia spotkania tradycyjne (w realu) z wykładowcami. W Polsce Ministerstwo Edukacji i Nauki zezwala jedynie na realizację studiów on-line w systemie blended-learning, co oznacza, że ok. 50% zajęć powinno być realizowanych tradycyjnie, na zjazdach z wykładowcą. Stąd konieczność organizacji zjazdów w siedzibie Uczelni. Daje to natomiast możliwość poznania się osobistego w wykładowcami oraz koleżankami i kolegami z roku, co sprzyja rozwojowi życia studenckiego.  Miasto Łódź oferuje wiele w tym zakresie wiele możliwości… 

Dyplom uzyskany na zakończenie studiów e-learningowych jest identyczny z dyplomem studiów realizowanych w trybie niestacjonarnym.

Zalety studiów e-learningowych:
– oszczędność czasu i pieniędzy,
– nauka we własnym tempie,
– minimalizacja liczby zjazdów tradycyjnych,
– łatwiejsze powiązanie studiów z innymi obowiązkami,
– można studiować w każdym miejscu (ławka w parku, łódka na jeziorze) i o każdej porze dnia (oraz nocy),
– dyplom niczym się nie różni od dyplomu studiów tradycyjnych (nie zaznacza się sposobu studiowania).

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

  • I etap studiów – nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnokierunkowej (3 semestry),
  • II etap studiów – nauka przedmiotów specjalnościowych i obrona pracy dyplomowej (3 semestry).
    Językiem obcym jest język angielski.

Studenci realizują program studiów kierunku Ekonomia na wybranej specjalności na platformie internetowej EDUPORT oraz na spotkaniach tradycyjnych, czyli w systemie tzw. blended-learning. Organizacja zajęć jest zgodna z przepisami i wytycznymi ustalonymi przez w Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018r. 
Zajęcia on-line realizowane są na dedykowanej platformie WSFI do zdalnego nauczania pozwalającej na synchroniczną i asynchroniczną interakcję z prowadzącym zajęcia. Na tej platformie znajdują się najwyższej klasy materiały dydaktyczne przygotowane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin, pracujących pod nadzorem metodyków zdalnego nauczania. Materiały te są przygotowane w sposób maksymalnie ułatwiający przyswajanie wiedzy. Dodatkowo każdy przedmiot prowadzony jest przez nauczyciela akademickiego, z którym można wyjaśnić wątpliwości, podyskutować na forach czy też spotkać się na chat lub w trakcie transmisji on-line.
Zajęcia tradycyjne, które – co warto podkreślić – są w Polsce obowiązkowo częścią procesu dydaktycznego na studiach e-learningowych, odbywają się w siedzibie Uczelni w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 18. Na pierwszym zjeździe na studiach przeprowadzane są m.in. warsztaty z nauki korzystania z platformy zdalnego nauczania, tak by każdy ze studentów nabył umiejętność efektywnej nauki w systemie e-learningowym.
W dwóch pierwszych semestrach nauki, gdy wykładane są treści ogólnokierunkowe, dominują zajęcia realizowane w trybie „na odległość”. Liczba zjazdów tradycyjnych w pierwszym roku studiów ograniczona jest do niezbędnego minimum i planowana jest na 3 w semestrze. Jednocześnie kontakt z wykładowcą, trenerem odbywa się on-line poprzez: komunikatory, spotkania wideo, chaty na platformie, itd. Pojawienie się od trzeciego semestru przedmiotów specjalnościowych wiąże się ze zwiększeniem liczby spotkań tradycyjnych, gdyż realizowane są m.in. zajęcia warsztatowe oraz laboratoria (np. z księgowymi programami komputerowymi).

Na studiach tradycyjnych i e-learningowych realizowany jest ten sam program studiów.

Skip to content