STUDIA NIESTACJONARNE

Organizacja zajęć 

Studia realizowane są na kierunku Ekonomia na wybranej przez studenta specjalności. Wybór potwierdzany jest pod koniec drugiego semestru studiów. Minimalna  wielkość grupy niezbędna do otworzenia specjalności wynosi 7 osób.

Studenci mają do wyboru, w zależności od lokalizacji Wydziału na którym studiują, do 4 specjalności. Są wśród nich:

  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • Rachunkowość i finanse
  • Ekonomia sprzedaży
  • Zarządzanie małą i średnią firmą

Każda ze specjalności oferuje zajęcia z praktykami, ekspertami w danej dziedzinie. Warsztaty, wykłady, czy laboratoria nastawione są na przekazywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Uczelnia WSFI ściśle współpracuje z biznesem w zakresie dostosowania zarówno przedmiotów, jak siatki zajęć do potrzeb pracodawców.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

  • I etap studiów – nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnokierunkowej (3 semestry),
  • II etap studiów – nauka wzbogacana jest o przedmioty specjalnościowe oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (4 semestry).

Językami obcymi są (do wyboru): język angielski lub język niemiecki.

Skip to content