Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Strategia

Regulamin studiów

Regulamin Potwierdzania efektów uczenia się

Załącznik 1 do Regulaminu Potwierdzania efektów uczenia się
Załącznik 2 do Regulaminu Potwierdzania efektów uczenia się
Załącznik 3 do Regulaminu Potwierdzania efektów uczenia się
Załącznik 4 do Regulaminu Potwierdzania efektów uczenia się
Załącznik 5 do Regulaminu Potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Regulamin rekrutacji na rok 2023/2024

Zarządzenie nr 6 w sprawie: rekrutacji na studia I stopnia i studia podyplomowe

Program kształcenia profil praktyczny 2019_2020

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSFI

Zasady dyplomowania w WSFI

Skip to content