Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Strategia

Regulamin studiów

Regulamin Potwierdzania efektów uczenia się

Załącznik 1 do Regulaminu Potwierdzania efektów uczenia się
Załącznik 2 do Regulaminu Potwierdzania efektów uczenia się
Załącznik 3 do Regulaminu Potwierdzania efektów uczenia się
Załącznik 4 do Regulaminu Potwierdzania efektów uczenia się
Załącznik 5 do Regulaminu Potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Regulamin świadczeń dla studentów

Regulamin rekrutacji na rok 2022/2023

Program kształcenia profil praktyczny 2017_2018

Program kształcenia profil praktyczny 2018_2019

Program kształcenia profil praktyczny 2019_2020

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSFI

Zasady dyplomowania w WSFI

Rekrutacja 2020: terminy

Zarządzenie nr 17 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w warunkach pandemii

Skip to content