Kształtowanie wizerunku publicznego.
Prezentacje i wystąpienia publiczne

studia podyplomowe w Łodzi

 

Cel studiów:


wyposażanie absolwenta w wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról publicznych. Kończąc studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego (prezentacje i wystąpienia publiczne) absolwenci będą wyposażeni w narzędzia pozwalające samodzielnie przygotować i zaprezentować efektywne wystąpienie świadomie kreując swój wizerunek i mając świadomość wpływu tego na stoczenie społeczno-gospodarcze.

Dla kogo?

Studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego (prezentacje i wystąpienia publiczne) skierowane są do osób chcących nabyć umiejętności świadomego i efektywnego kreowania swojego wizerunku publicznego. Odbiorcami są osoby, dla których sposób prezencji, prowadzenia wystąpień publicznych, prowadzenia publicznych dyskusji, występowania w mediach jest kluczowy dla rozwoju kariery.

Program studiów podyplomowych:

  1. Rola public relations, wizerunku i mediów w kształtowaniu wizerunku
  2. Retoryka i erystyka
  3. Komunikacja społeczna i wywieranie wpływu
  4. Prezencja i autoprezentacja. Praca z postawą i głosem
  5. Przygotowywanie i prowadzenie wystąpienia/prezentacji
  6. Wystąpienia i prezentacje – warsztaty praktyczne.
  7. Sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie wystąpień publicznych
  8. Biznesowe aspekty kształtowania wizerunku publicznego osoby i firmy

Liczba godzin: 160 (2 semestry)

Informacje organizacyjne:

Opłaty:
Cena studiów podyplomowych wynosi 4 700zł. 

Opłaty można wnosić ratalnie:
– semestralnie: w wysokości 2 350zł za semestr (2 semestry),
– miesięcznie: w wysokości 470zł za miesiąc (10 miesięcy).  

Terminy i koszty rekrutacji:
Rekrutacja trwa do 30 września 2024r. Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 75zł wpłacana w terminie 14 dni od przesłania Formularza Zgłoszeniowego. Opłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na studiach. 
Opłata ta jest odliczana od ceny studiów podyplomowych dla osób, które podjęły studia. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji osoby, która się zgłosiła. 

Minimalna liczba uczestników: 8 osób.

Sposób dokonania opłat:
Opłaty prosimy wnosić na konto WSFI: 76 1140 1108 0000 4577 0400 1004
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika studiów, Temat studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty do rekrutacji:
– podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów
– jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście w siedzibie Uczelni w Łodzi: ul. Wróblewskiego 18 pok.1101, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
– mailowo: rekrutacja@wsfi.edu.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, ul. Wróblewskiego 18 lok. 1101, 93-578 Łódź.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Skip to content