Oferta

Projekty unijne

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki jest uczelnią zaangażowaną w realizację projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest instytucją od wielu lat aktywną na lokalnych rynkach pracy oraz w obszarze edukacji pozaszkolnej. WSFI z powodzeniem od lat angażuje się w działania będące realizacją tzw. trzeciej misji Uczelni.
W swych aktywnościach Uczelnia wspiera przede wszystkim osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zajmuje się organizacją nietuzinkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych i średnich, wspiera przedsiębiorców i lokalne organizacje społeczne. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki jest liderem w realizacji projektów pozwalających uruchomić własną działalność gospodarczą.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi przez nas projektami. Projekty unijne prowadzone są głównie dla mieszkańców woj. łódzkiego.

Skip to content