Akademia trenerów biznesu

studia podyplomowe w Łodzi

Cel studiów:

Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu przygotowują do samodzielnego, profesjonalnego stworzenia i zrealizowania procesu szkoleniowego. Absolwent potrafi zbadać zapotrzebowanie na szkolenia, dobrać tematy oraz odpowiednie narzędzia służące procesowi rozwoju odbiorców.

Dla kogo?

Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu przeznaczone są dla osób, które chcą prowadzić szkolenia biznesowe na najwyższym poziomie, dla trenerów i szkoleniowców, kadry menedżerskiej, wykładowców akademickich, dla absolwentów wszystkich typów studiów, w tym przede wszystkim ekonomicznych.

Program studiów podyplomowych:

 1. Rola trenera w procesie szkoleniowym i w organizacji (9h)
 2. Podstawy procesu uczenia się dorosłych (9h)
 3. Autoprezentacja – podstawowy warsztat trenera (14h)
 4. Efektywna komunikacja w pracy z grupą (18h)
 5. Praca ze stresem i emocjami (16h)
 6. Nowoczesne metody nauczania i prowadzenia warsztatów. Inspirowanie i motywowanie (27h)
 7. Analiza potrzeb szkoleniowych (16h)
 8. Projektowanie szkolenia i budowanie programów warsztatów (16h)
 9. Praca z oporem i reagowanie w sytuacjach trudnych (8h)
 10. Warsztaty uczestników Akademii – ćwiczenia i zajęcia praktyczne (18h)
 11. Prezentacja szkoleń dyplomowych (9h)

Liczba godzin: 160 (2 semestry)

Informacje organizacyjne:

Opłaty:
Cena studiów podyplomowych wynosi 6 250zł

Opłaty można wnosić ratalnie:
– semestralnie: w wysokości 3 150zł za semestr (2 semestry),
– miesięcznie: w wysokości 625zł za miesiąc (10 miesięcy).  

Terminy i koszty rekrutacji:
Rekrutacja trwa do 30 września 2024r. Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 75zł wpłacana w terminie 14 dni od przesłania Formularza Zgłoszeniowego. Opłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na studiach. 
Opłata ta jest odliczana od ceny studiów podyplomowych dla osób, które podjęły studia. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji osoby, która się zgłosiła. 

Minimalna liczba uczestników: 8 osób.

Sposób dokonania opłat:
Opłaty prosimy wnosić na konto WSFI: 76 1140 1108 0000 4577 0400 1004
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika studiów, Temat studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty do rekrutacji:
– podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów
– jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście w siedzibie Uczelni w Łodzi: ul. Wróblewskiego 18 pok.1101, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
– mailowo: rekrutacja@wsfi.edu.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, ul. Wróblewskiego 18 lok. 1101, 93-578 Łódź.

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych:

Skip to content