Komunikacja, negocjacje
i zarządzanie emocjami w biznesie

studia podyplomowe w Łodzi

Semestry: 2

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych Komunikacja, negocjacje i zarządzanie emocjami w biznesie jest przekazanie umiejętności pozwalających na poprawę jakości komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesowej. W trakcie zajęć, których większość ma charakter warsztatowy, uczestnicy studium poznają metody i narzędzia skutecznej wymiany informacji z uwzględnieniem emocji towarzyszących interakcjom.

Studia podyplomowe Komunikacja, negocjacje i zarządzanie emocjami w biznesie są ofertą dla kadry zarządzającej, osób prowadzących własny biznes, odpowiedzialnych za kontakty z klientami i dostawcami. Jest to oferta dla absolwentów wszystkich kierunków studiów nastawionych na rozwój swoich kompetencji.
1. Komunikacja – podstawy teoretyczne (9h)
a/ Podstawowe pojęcia w procesie komunikacji
b/ Rodzaje i kanały komunikacji
c/ Style komunikacji
d/ Rutyna komunikacyjna
2.Komunikacja interpersonalna (16h)
a/ Komunikacja jako sztuka rozumienia innych
b/ Modele komunikacyjne
c/ Filtry w komunikacji
d/ Komunikacja werbalna i niewerbalna – rola i znaczenie
e/ Komunikowanie aktywne (przekaz i odbiór komunikatów)
f/ Zakłócenia i bariery w procesach komunikacji
3.Komunikacja w biznesie (24h)
a/ Specyfika komunikacji biznesowej
b/ Role w komunikacji w biznesie – komunikacja w zespole
c/ Rozmowy delegujące, monitorujące, egzekwująca
d/ Udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku)
e/ Efektywność zebrań
4.Wizerunek jako element komunikacji (16h)
a/ Autoprezentacja i budowanie wizerunku
b/ Zarządzanie sobą w czasie
c/ Wystąpienia publiczne
5.Negocjacje w biznesie (24h)
a/ Techniki negocjacyjne
b/ Komunikacja perswazyjna
c/ Obrona przed manipulacjami w negocjacjach
6.Emocje jako podstawa dobrych relacji biznesowych (16h)
a/ Rola emocji w świecie biznesu
b/ Umysł racjonalny, a umysł emocjonalny
c/ Znaczenie samoobserwacji i samoświadomości w ocenie stanów emocjonalnych
d/ Klucz do sukcesu – IQ czy EQ?
7.Zarządzanie emocjami (24h)
a/ Metody i techniki pracy z emocjami
b/ Postawa i nastawienie
c/ Wzorce zachowań i samokontrola
d/ Przekonania i nawyki
8.Konflikt i praca ze stresem w kontaktach biznesowych (16h)
a/ Najczęstsze przyczyny konfliktów
b/ Rodzaje konfliktów
c/ Konstruktywne zażegnywanie konfliktów
d/ Konflikt jako informacja zwrotna
e/ Techniki radzenia sobie ze stresem
9.Komunikacja i praca z emocjami – ćwiczenia praktyczne (16h)

Program studiów: Komunikacja, negocjacje i zarządzanie emocjami w biznesie
Liczba godzin: 163 (2 semestry)
Wymagane dokumenty do rekrutacji:
- podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów
- jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Wróblewskiego 18 lok.1101, 93-578 Łódź, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność za jeden semestr: 1 950 zł (390zł miesięcznie przez 5 miesięcy)
Studia trwają 2 semestry

Kontakt:
tel: 782 004 700,
mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.
Skip to content