Stypendium

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu pomocy materialnej WSFI dla studentów w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora,
  • zapomogi.

Informacje o terminach i warunkach ubiegania się o stypendia na rok 2023/2024 znajdują się na Wirtualnym Dziekanacie. 

 

Skip to content