PROMOCJE!!!

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Organizacja zajęć 

Studia realizowane są na kierunku Ekonomia na wybranej przez studenta specjalności. 

Studenci mają do wyboru, w zależności od lokalizacji Wydziału na którym studiują, do 12 specjalności. Są wśród nich m.in.:

 • Rachunkowość i finanse
 • Kadry i płace
 • Biznes internetowy
 • Ekonomika logistyki
 • Psychologia biznesu
 • Analiza danych gospodarczych
 • Doradztwo podatkowe
  i inne.

Każda ze specjalności oferuje zajęcia z praktykami, ekspertami w danej dziedzinie. Warsztaty, wykłady, czy laboratoria nastawione są na przekazywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Uczelnia WSFI ściśle współpracuje z biznesem w zakresie dostosowania zarówno przedmiotów, jak siatki zajęć do potrzeb pracodawców.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

 • I etap studiów – nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnokierunkowej (3 semestry),
 • II etap studiów – nauka wzbogacana jest o przedmioty specjalnościowe oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (3 semestry).

Językami obcymi są (do wyboru): język angielski lub język niemiecki.

Skip to content