O uczelni

Rada pracodawców

W 2021 roku została powołana Rada pracodawców, której zadaniem będzie udoskonalanie programu nauczania, opiniowanie wniosków oraz dbanie aby prowadzone zajęcia miały charakter praktyczny i były dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Skład Rady pracodawców:

1. dr inż. Anna Dyląg – Prezes Zarządu ABC Energia Sp. z o.o.

2. dr Jakub Pietkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

3. Mariusz Łabęcki – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim 

4. Marcin Zalewski – Członek Zarządu Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o.

 

Skip to content