Ekonomika logistyki

studia niestacjonarne

Jednym z najważniejszych i najprężniej rozwijających się obszarów przedsiębiorstw są działy logistyki. Firmy co raz silniej poszukują i doceniają specjalistów posiadających umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami, nadzorowania zapasami i łańcuchami dostaw, czy ekonomiki transportu.

Studia na specjalności Ekonomika logistyki zapewniają bardzo dobre przygotowanie do pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi systemami informatycznymi, a także z procesem projektowania, powstawania i wdrażania aktualnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.

Opiekun studiów: dr Anita Fajczak-Kowalska

Ekonomika logistyki to studia dla osób mających zmysł organizacyjny: potrafią zaplanować i wdrożyć stawiane przed nimi cele. Na specjalności tej odnajdą się osoby o szerokich horyzontach, które potrafią wykorzystać i połączyć wiedzę w wielu zakresów, działając dodatkowo pod presją czasu. Jednocześnie praca w logistyce pozwala twórczo rozwijać swoje zdolności w trakcie realizacji ciekawych, różnorodnych zadań. Logistyk nigdy się nie nudzi!

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

- w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,,
- w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
- w centrach logistycznych,
- w firmach spedycyjno-transportowych.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- zarządzanie łańcuchem dostaw,
- organizacja i ekonomika transportu,
- infrastruktura logistyczna,
- logistyka dystrybucji,
- ekonomika produkcji i usług,
- logistyka magazynowania i technologie usług magazynowych.

Program studiów: Ekonomika logistyki

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

PROMOCJA: 2 030zł !!!
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 600 zł

ROK II

3 260zł

ROK III

3 410zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

PROMOCJA:
2 070zł (miesięcznie: 345zł !!!)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
2 640 zł

ROK II

3 300zł (miesięcznie: 550zł)

ROK III
(10 miesięcy)

3 450zł (miesięcznie: 690zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo. Na prośbę studenta może być podzielne na 6 rat (na semestrach od pierwszego do czwartego) oraz na 5 rat (na semestrze piątym i szóstym).

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres rekrutacja@wsfi.edu.pl ),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w siedzibie Uczelni w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18 lok. 1101:
  - poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 16:00,
  - wtorek w godz. 10.00-17.30.

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, ul. Wróblewskiego 18 lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 76 1140 1108 0000 4577 0400 1004

Organizacja zajęć 

Studia realizowane są na kierunku Ekonomia na wybranej przez studenta specjalności, który jest potwierdzany pod koniec drugiego semestru studiów. Minimalna wielkość grupy niezbędna do otworzenia specjalności wynosi 7 osób.

Każda ze specjalności oferuje zajęcia z praktykami, ekspertami w danej dziedzinie. Warsztaty, wykłady, czy laboratoria nastawione są na przekazywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Uczelnia WSFI ściśle współpracuje z biznesem w zakresie dostosowania zarówno przedmiotów, jak siatki zajęć do potrzeb pracodawców.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

 • I etap studiów – nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnokierunkowej (3 semestry),
 • II etap studiów – nauka wzbogacana jest o przedmioty specjalnościowe oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (4 semestry).

Językami obcymi są (do wyboru): język angielski lub język niemiecki.

Skip to content