Modelowanie procesów gospodarczych

studia niestacjonarne

Procesy globalizacji, rozwój nowoczesnych technologii oraz wzrost wymagań klientów niosą ze sobą konieczność strategicznego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem. Modelowanie procesów odnosi się do aspektów procesowych architektury biznesowej, prowadząc do całej otaczającej architektury korporacyjnej. Relacja procesów biznesowych w kontekście pozostałych systemów przedsiębiorstwa tj. danych, struktury organizacji, strategii, itp. Modelowanie procesów stwarza większe możliwości w zakresie analizy oraz planowania zmian.

Podstawowym celem tworzenia modeli biznesowych jest efektywne prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na maksymalizację zysku i tworzenie wartości dodanej dla klientów. Tworzenie modeli biznesowych determinowane jest przez podejmowanie odpowiednich wyborów strategicznych mających na celu tworzenie sieci wartości i ich zatrzymanie.

Studia na specjalności Modelowanie procesów gospodarczych zapewniają bardzo dobre przygotowanie do pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Studenci zapoznają się m.in. z procesem gospodarczym, którym jest stale powtarzający się cykl działań ludzkich polegających na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich oraz osiągnięciu wyznaczonych celów (np. zdobycie nowych rynków, zwiększenie produkcji).

Opiekun specjalności: dr Anita Fajczak-Kowalska

Modelowanie procesów gospodarczych to specjalność dla osób mających zmysł projektowy: potrafią zaplanować i wdrożyć stawiane przed nimi cele. Na specjalności tej odnajdą się osoby o szerokich horyzontach, które potrafią wykorzystać i połączyć wiedzę w wielu zakresów: ekonomii, zarządzania, ekonometrii i informatyki.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia w:
- przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
- jednostkach projektowych i doradczych,
- firmach zajmujących się analityką gospodarczą,
Zdobyte umiejętności podczas studiów będą też przydatne podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:
- Ekonomia menedżerska,
- Modele biznesowe,
- Podstawy zarządzania projektami,
- Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie,
- Techniki optymalizacji procesów gospodarczych,
- Wspomaganie informatyczne w zarządzaniu procesami.

Program studiów: Modelowanie procesów gospodarczych

Opłaty dla rekrutacji w roku 2024 - wkrótce

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 16:00,
  - środa w godz. 10.00-17.30,
  - sobota w godz. 9:00-13:00 (w lipcu).

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Organizacja zajęć 

Studia realizowane są na kierunku Ekonomia na wybranej specjalności. 

Warsztaty, ćwiczenia, wykłady, czy laboratoria nastawione są na przekazywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Uczelnia WSFI ściśle współpracuje z biznesem w zakresie dostosowania zarówno przedmiotów, jak siatki zajęć do potrzeb pracodawców.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

 • I etap studiów – nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnokierunkowej (3 semestry),
 • II etap studiów – nauka wzbogacana jest o przedmioty specjalnościowe oraz przygotowywana jest praca dyplomowa (3 semestry).

Językami obcymi są (do wyboru): język angielski lub język niemiecki.

Skip to content