Ekonomika klubu sportowego

studia niestacjonarne

Sport i działalność sportowa to duży, i bardzo szybko rozwijający się, zakres ekonomii. Można go rozpatrywać z punktu widzenia sportowców, którzy rozwijają się w celu osiągania jak najlepszych wyników, ale to też olbrzymi biznes. Biznes ten rządzi się swoimi prawami, ma wewnętrzną, specyficzną strukturę i uwarunkowania. W ekonomii sportu często cel jest definiowany długookresowo, zaś osiąganie sukcesu ekonomicznego może nie wiązać się z maksymalizacją zysku.

Specjalność Ekonomika klubu sportowego uczy w jaki sposób można prowadzić działalność organizacji sportowej od strony ekonomicznej.

 

Ekonomika klubu sportowego to specjalność dla wszystkich pasjonatów sportu. To oferta dla zawodników, trenerów, działaczy, którzy oprócz aktywności sportowej chcą zdobyć umiejętności menadżerskie niezbędne w działalności biznesowej w organizacjach sportowych. Specjalność ta daje zarazem uniwersalne kompetencje, które mogą być przydatne w biznesie.

Ukończenie tej specjalności pozwala realizować ścieżkę zawodową m.in.:
- w różnego rodzajach klubach sportowych,
- prowadząc własną działalność gospodarczą,
- w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za sport..

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Sport w Polsce – organizacja i normy prawne,
- Organizacja i ekonomika wydarzeń sportowych,
- Organizacja i zarządzanie klubem sportowym,
- Źródła finansowania działalności klubów sportowych,
- Marketing w sporcie,
- Strategie działalności klubów sportowych.

Program studiów: Ekonomika klubu sportowego

Opłaty dla rekrutacji w roku 2024 - wkrótce

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 16:00,
  - środa w godz. 10.00-17.30,
  - sobota w godz. 9:00-13:00 (w lipcu).

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Organizacja zajęć 

Studia realizowane są na kierunku Ekonomia na wybranej specjalności. 

Warsztaty, ćwiczenia, wykłady, czy laboratoria nastawione są na przekazywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Uczelnia WSFI ściśle współpracuje z biznesem w zakresie dostosowania zarówno przedmiotów, jak siatki zajęć do potrzeb pracodawców.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

 • I etap studiów – nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnokierunkowej (3 semestry),
 • II etap studiów – nauka wzbogacana jest o przedmioty specjalnościowe oraz przygotowywana jest praca dyplomowa (3 semestry).

Językami obcymi są (do wyboru): język angielski lub język niemiecki.

Skip to content