Ekonomika klubu sportowego

studia niestacjonarne

Sport i działalność sportowa to duży, i bardzo szybko rozwijający się, zakres ekonomii. Można go rozpatrywać z punktu widzenia sportowców, którzy rozwijają się w celu osiągania jak najlepszych wyników, ale to też olbrzymi biznes. Biznes ten rządzi się swoimi prawami, ma wewnętrzną, specyficzną strukturę i uwarunkowania. W ekonomii sportu często cel jest definiowany długookresowo, zaś osiąganie sukcesu ekonomicznego może nie wiązać się z maksymalizacją zysku.

Specjalność Ekonomika klubu sportowego uczy w jaki sposób można prowadzić działalność organizacji sportowej od strony ekonomicznej.

 

Ekonomika klubu sportowego to specjalność dla wszystkich pasjonatów sportu. To oferta dla zawodników, trenerów, działaczy, którzy oprócz aktywności sportowej chcą zdobyć umiejętności menadżerskie niezbędne w działalności biznesowej w organizacjach sportowych. Specjalność ta daje zarazem uniwersalne kompetencje, które mogą być przydatne w biznesie.

Ukończenie tej specjalności pozwala realizować ścieżkę zawodową m.in.:
- w różnego rodzajach klubach sportowych,
- prowadząc własną działalność gospodarczą,
- w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za sport..

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Sport w Polsce – organizacja i normy prawne,
- Organizacja i ekonomika wydarzeń sportowych,
- Organizacja i zarządzanie klubem sportowym,
- Źródła finansowania działalności klubów sportowych,
- Marketing w sporcie,
- Strategie działalności klubów sportowych.

Program studiów: Ekonomika klubu sportowego

Koszt pobierania nauki na studiach: Analiza danych gospodarczych

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

1 980zł

ROK II

3 000zł

ROK III

3 150zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 040zł (miesięcznie: 340zł)

ROK II

3 120zł (miesięcznie: 520zł)

ROK III
(10 miesięcy)

3 300zł (miesięcznie: 660zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo. Na prośbę studenta może być podzielne na 6 rat (na semestrach od pierwszego do czwartego) oraz na 5 rat (na semestrze piątym i szóstym).

W WSFI obowiązuje gwarancja niezmienności czesnego przez cały okres studiów! Wysokość czesnego uwzględnia już inflację.

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content