Rynek pracy w unii europejskiej

Rynek pracy w Unii Europejskiej to unikatowe studia, odpowiadające na fundamentalne potrzeby polskiej gospodarki w najbliższych latach. Rynek pracy to ta część gospodarki, z funkcjonowaniem której powiązane jest działanie szeregu instytucji, urzędów państwowych i samorządowych oraz firm konsultingowych, szkoleniowych i doradczych. Zgłaszają one ciągłe zapotrzebowanie na wykształcone kadry znające zawiłości prawno-ekonomiczne tego zakresu wiedzy. Mobilność siły roboczej niesie za sobą konieczność zdobywania wiedzy o sposobach zatrudniania i pozyskiwania odpowiednich pracowników z różnych krajów UE, jak i krajów sąsiednich.

Specjalność ta doskonale przygotowuje do kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich na kierunkach ekonomicznych.

Opiekun studiów: dr Paweł Kubiak

Studia Rynek pracy w Unii Europejskiej przeznaczone są dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie funkcjonować na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. W trakcie studiów nauczysz się m.in. jak korzystać z różnorodnych źródeł informacji, analizować zasoby i przepływy na rynku pracy, poznasz zakres działania instytucji wspomagających bezrobotnych i pracujących zarówno w Polsce, jak i krajach UE.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

Osoby po studiach z zakresu Rynek pracy UE  mogą szukać zatrudnienia w urzędach i instytucjach państwowych związanych z funkcjonowaniem i wspieraniem rynku pracy, instytucjach i firmach realizujących programy unijne, w działach kadrowych w Polsce oraz w innych krajach UE.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnokierunkowych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Instytucje rynku pracy,
- Migracje międzynarodowe,
- Charakterystyka rynku pracy w UE,
- Prawo pracy w wybranych krajach UE

Program studiów: Rynek pracy w Unii Europejskiej

Koszt pobierania nauki na studiach: Rynek pracy w Unii Europejskiej

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 280zł
PROMOCJA: 1 620zł

ROK II

2 610zł
PROMOCJA: 2 280zł

ROK III

2 750zł
PROMOCJA: 2 420zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 340zł (miesięcznie: 390zł)
PROMOCJA:
1 620zł (miesięcznie: 270zł)

ROK II

2 730zł (miesięcznie: 455zł)
PROMOCJA:
2 310zł (miesięcznie: 385zł)

ROK III

2 870zł (miesięcznie: 574zł)
PROMOCJA:
2 520zł (miesięcznie: 504zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo lub może być podzielne na 5 lub 6 rat.

Sprawdź aktualne PROMOCJE w Łodzi!!

W WSFI obowiązuje gwarancja niezmienności czesnego przez cały okres studiów! Wysokość czesnego uwzględnia już inflację.

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content