Technologie informatyczne w ekonomii

studia niestacjonarne

W rozmowach, które prowadzimy z przedsiębiorcami, uwidacznia się nowa cecha oczekiwana wobec absolwentów studiów ekonomicznych. Jest nią umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy ekonomicznej przy zastosowaniu technologii informatycznych. 

Pod względem cyfryzacji biznesu w Polsce dokonują się radykalne zmiany. Prognozowane jest znaczne przyspieszenie tego procesu. Będzie wiązało się to
z intensyfikacją działań, mających na celu wprowadzanie i wykorzystywanie narzędzi informatycznych w gospodarce i biznesie.

Dlatego specjalność Technologie informatyczne w ekonomii stanowi idealne przygotowanie absolwentów do pracy z wykorzystaniem IT. Pozwala nabyć wiedzę o narzędziach informatycznych oraz danych gospodarczych, które można skutecznie wykorzystywać w biznesie.

Opiekun studiów: mgr Damian Strzałkowski

Technologie informatyczne w ekonomii to specjalność, którą powinny rozważyć osoby zainteresowane technologiami informatycznymi i ich praktycznym zastosowaniem w ekonomii biznesu. Studia na specjalności dają zasób wiedzy w obszarze narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach oraz umiejętność pracy z danymi i ich trafnego interpretowania w celach ekonomicznych.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

- specjaliści sektora Business Support Service (usług wsparcia dla biznesu),
- specjaliści w działach analiz biznesowych,
- specjaliści obsługi danych w instytucjach publicznych,
- analitycy w branży e-commerce.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- e-biznes w gospodarce,
- bazy danych gospodarczych,
- narzędzia informatyczne analizy danych gospodarczych,
- metody prezentacji danych gospodarczych,
- informatyczne systemy zarządzania ERP,
- systemy CEM w przedsiębiorstwach .

Program studiów: Technologie informatyczne w ekonomii

Opłaty dla rekrutacji w roku 2024 - wkrótce

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 16:00,
  - środa w godz. 10.00-17.30,
  - sobota w godz. 9:00-13:00 (w lipcu).

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Organizacja zajęć 

Studia realizowane są na kierunku Ekonomia na wybranej specjalności. 

Warsztaty, ćwiczenia, wykłady, czy laboratoria nastawione są na przekazywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Uczelnia WSFI ściśle współpracuje z biznesem w zakresie dostosowania zarówno przedmiotów, jak siatki zajęć do potrzeb pracodawców.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

 • I etap studiów – nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnokierunkowej (3 semestry),
 • II etap studiów – nauka wzbogacana jest o przedmioty specjalnościowe oraz przygotowywana jest praca dyplomowa (3 semestry).

Językami obcymi są (do wyboru): język angielski lub język niemiecki.

Skip to content