Psychologia biznesu

studia stacjonarne

Ekonomia jest nauką społeczną. Człowiek, z jego potrzebami, postawami, zachowaniami, czy też nastawieniem, jest w centrum zainteresowania różnych nurtów nauk ekonomicznych. Poznanie mechanizmów warunkujących zachowanie jednostki pozwala zrozumieć zachodzące zjawiska społeczno-gospodarcze, a co za tym idzie optymalizować decyzje i procesy.

Specjalność Psychologia biznesu pozwala poznać, jak uwarunkowania psychologiczne wpływają na zachowania i decyzje ludzi w wybranych obszarach biznesowych. Daje wiedzę na temat czynników warunkujących postawy pracowników, odkrywa tajniki oddziaływania reklamy, uczy sposobów współpracy w zespołach, a przede wszystkim uwrażliwia na aspekty ludzkie ekonomii.

Opiekun studiów: mgr Maciej Rzepkowski – trener biznesu, coach

Psychologia biznesu to specjalność, którą powinny zainteresować się osoby interesujące się determinantami ludzkich zachowań i możliwościami zastosowania tej wiedzy na gruncie ekonomicznym. Studia te rozwijają umiejętności postrzegania, badania i oceniania przyczyn postaw i decyzji ekonomicznych podejmowanych przez pracownika, czy też konsumenta. Dają solidną podstawę zrozumienia mechanizmów rynkowych przydatnych w życiu zaworowym.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia jako:

- specjaliści ds. rekrutacji i w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi,
- specjaliści i menadżerowie działów sprzedażowych i zakupowych,
- specjaliści ds. reklamy,
- trenerzy biznesu.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Podstawy psychologii,
- Psychologia ekonomiczna z psychologią reklamy,
- Psychologia pracy,
- Negocjacje – fazy i przebieg,
- Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem,
- Psychologia konsumenta.

Program studiów: Psychologia biznesu

Koszt pobierania nauki na studiach: Psychologia biznesu

oferta na rok 2023 wkrótce

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content