Analiza danych gospodarczych

studia niestacjonarne

Umiejętność gromadzenia i wykorzystania danych jest kluczowa podczas podejmowania ważnych decyzji gospodarczych. Studia na specjalności Analiza danych gospodarczych zapewnią nie tylko odpowiednie przygotowanie do analizowania i wizualizowania danych, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych, ale rozwiną również umiejętności miękkie pozwalające sprawnie zaprezentować otrzymane wyniki i wnioski. 

Absolwent tej specjalności będzie potrafił zarówno efektywnie wykorzystywać informacje rynkowe oraz prognozować zjawiska ekonomiczne, jak również przewidywać skutki tych zjawisk i oceniać analizować ryzyko z nimi związane.

Opiekun studiów: dr Paweł Kaczorowski 

Specjalność Analiza danych gospodarczych jest dedykowana dla osób posiadających zdolności analityczne i logicznego myślenia, a także dla tych, których interesuje tempo oraz charakter zmian gospodarczych.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia w:
- bankach i innych instytucjach finansowych,
- korporacjach międzynarodowych,
- firmach doradczych,
- instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Zaawansowana statystyka opisowa,
- Analityka biznesowa,
- Badania operacyjne,
- Bazy danych gospodarczych,
- Techniki i metody prezentacji danych,
- Podstawy programowania Python.

Program studiów: Analiza danych gospodarczych

Opłaty dla rekrutacji w roku 2024 - wkrótce

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 16:00,
  - środa w godz. 10.00-17.30,
  - sobota w godz. 9:00-13:00 (w lipcu).

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Organizacja zajęć 

Studia realizowane są na kierunku Ekonomia na wybranej specjalności. 

Warsztaty, ćwiczenia, wykłady, czy laboratoria nastawione są na przekazywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Uczelnia WSFI ściśle współpracuje z biznesem w zakresie dostosowania zarówno przedmiotów, jak siatki zajęć do potrzeb pracodawców.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

 • I etap studiów – nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnokierunkowej (3 semestry),
 • II etap studiów – nauka wzbogacana jest o przedmioty specjalnościowe oraz przygotowywana jest praca dyplomowa (3 semestry).

Językami obcymi są (do wyboru): język angielski lub język niemiecki.

Skip to content