Psychologia biznesu

studia On Line

Ekonomia jest nauką społeczną. Człowiek, z jego potrzebami, postawami, zachowaniami, czy też nastawieniem, jest w centrum zainteresowania różnych nurtów nauk ekonomicznych. Poznanie mechanizmów warunkujących zachowanie jednostki pozwala zrozumieć zachodzące zjawiska społeczno-gospodarcze, a co za tym idzie optymalizować decyzje i procesy.

Specjalność Psychologia biznesu pozwala poznać, jak uwarunkowania psychologiczne wpływają na zachowania i decyzje ludzi w wybranych obszarach biznesowych. Daje wiedzę na temat czynników warunkujących postawy pracowników, odkrywa tajniki oddziaływania reklamy, uczy sposobów współpracy w zespołach, a przede wszystkim uwrażliwia na aspekty ludzkie ekonomii.

Opiekun studiów: mgr Maciej Rzepkowski – trener biznesu, coach

Psychologia biznesu to specjalność, którą powinny zainteresować się osoby interesujące się determinantami ludzkich zachowań i możliwościami zastosowania tej wiedzy na gruncie ekonomicznym. Studia te rozwijają umiejętności postrzegania, badania i oceniania przyczyn postaw i decyzji ekonomicznych podejmowanych przez pracownika, czy też konsumenta. Dają solidną podstawę zrozumienia mechanizmów rynkowych przydatnych w życiu zaworowym.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia jako:

- specjaliści ds. rekrutacji i w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi,
- specjaliści i menadżerowie działów sprzedażowych i zakupowych,
- specjaliści ds. reklamy,
- trenerzy biznesu.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Podstawy psychologii,
- Psychologia ekonomiczna z psychologią reklamy,
- Psychologia pracy,
- Negocjacje – fazy i przebieg,
- Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem,
- Psychologia konsumenta.

Program studiów: Psychologia biznesu

Dodatkowo studenci WSFI, poza programem studiów, mają możliwość skorzystania m.in. z oferty bezpłatnych warsztatów praktycznych z zakresów m.in.: księgowości, informatyki, prawa, technik sprzedaży, zarządzania projektami oraz ze szkoleń miękkich.

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

PROMOCJA: 2 030zł !!!
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 600 zł

ROK II

3 260zł

ROK III

3 410zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

PROMOCJA:
2 070zł (miesięcznie: 345zł !!!)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
2 640 zł

ROK II

3 300zł (miesięcznie: 550zł)

ROK III
(10 miesięcy)

3 450zł (miesięcznie: 690zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo. Na prośbę studenta może być podzielne na 6 rat (na semestrach od pierwszego do czwartego) oraz na 5 rat (na semestrze piątym i szóstym).

Proces Rekrutacji wygląda następująco:

 1. Rejestracja Kandydata poprzez portal: REKRUTACJA ONLINE,

 2. Wpłata opłaty rekrutacyjnej (85zł) (do 7 dni od rejestracji na portalu),

 3. Złożenie w Uczelni następujących dokumentów rekrutacyjnych:

 • świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis),

 • wydrukowanego i podpisanego Formularza Rekrutacyjnego utworzonego w portalu rekrutacyjnym,

 • jednej fotografii o wymiarach 35x45 tradycyjnej,

 • jednej fotografii o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłaną na adres rekrutacja@wsfi.edu.pl).

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest niezbędne do potwierdzenia procesu rejestracji dlatego prosimy o przestrzeganie terminu 7 dni od dnia wypełnienia elektronicznego Formularza Rekrutacyjnego.

Przy pierwszym kontakcie osobistym z Dziekanatem zostaniecie Państwo poproszeni o okazanie dowodu osobistego w celu potwierdzenia danych zgłoszonych w trakcie rekrutacji.

Możecie także Państwo załączyć do dokumentów wypełniony wniosek o wydanie legitymacji studenckiej (pobierz) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za jej wydanie (22zł) na wskazany poniżej numer konta.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w siedzibie Uczelni w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18 lok. 1101:
  - poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 16:00,
  - wtorek w godz. 10.00-17.30,
  - sobota w godz. 09:00-13:00.

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, ul. Wróblewskiego 18 lok. 1101, 93-578 Łódź.


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca września 2024 promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Wszelkie opłaty związane z rekrutacją (opłata rekrutacyjna - 85zł, za legitymację - 22zł) prosimy wpłacać na konto: 76 1140 1108 0000 4577 0400 1004

W razie pytań prosimy o kontakt: 782 004 300

Organizacja zajęć 

Studia realizowane są na kierunku Ekonomia na wybranej przez studenta specjalności, który jest potwierdzany pod koniec drugiego semestru studiów. Minimalna wielkość grupy niezbędna do otworzenia specjalności wynosi 7 osób.

Każda ze specjalności oferuje zajęcia z praktykami, ekspertami w danej dziedzinie. Warsztaty, wykłady, czy laboratoria nastawione są na przekazywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Uczelnia WSFI ściśle współpracuje z biznesem w zakresie dostosowania zarówno przedmiotów, jak siatki zajęć do potrzeb pracodawców.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

 • I etap studiów – nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnokierunkowej (3 semestry),
 • II etap studiów – nauka wzbogacana jest o przedmioty specjalnościowe oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (4 semestry).

Językami obcymi są (do wyboru): język angielski lub język niemiecki.

Skip to content