Analiza danych gospodarczych

studia On Line

Umiejętność gromadzenia i wykorzystania danych jest kluczowa podczas podejmowania ważnych decyzji gospodarczych. Studia na specjalności Analiza danych gospodarczych zapewnią nie tylko odpowiednie przygotowanie do analizowania i wizualizowania danych, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych, ale rozwiną również umiejętności miękkie pozwalające sprawnie zaprezentować otrzymane wyniki i wnioski. 

Absolwent tej specjalności będzie potrafił zarówno efektywnie wykorzystywać informacje rynkowe oraz prognozować zjawiska ekonomiczne, jak również przewidywać skutki tych zjawisk i oceniać analizować ryzyko z nimi związane.

Opiekun studiów: dr Paweł Kaczorowski 

Specjalność Analiza danych gospodarczych jest dedykowana dla osób posiadających zdolności analityczne i logicznego myślenia, a także dla tych, których interesuje tempo oraz charakter zmian gospodarczych.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia w:

- bankach i innych instytucjach finansowych,
- korporacjach międzynarodowych,
- firmach doradczych,
- instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Zaawansowana statystyka opisowa,
- Analityka biznesowa,
- Badania operacyjne,
- Bazy danych gospodarczych,
- Techniki i metody prezentacji danych,
- Podstawy programowania Python.

Program studiów: Analiza danych gospodarczych

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

PROMOCJA: 1 680zł !!!
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1800 zł

ROK II

3 300zł

ROK III

3 350zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

PROMOCJA:
1 800zł (miesięcznie: 300zł !!!)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
2 040 zł

ROK II

3 420zł (miesięcznie: 570zł)

ROK III

3 500zł (miesięcznie: 700zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo. Na prośbę studenta może być podzielne na 6 rat (na semestrach od pierwszego do czwartego) oraz na 5 rat (na semestrze piątym i szóstym).

W WSFI obowiązuje gwarancja niezmienności czesnego przez cały okres studiów! Wysokość czesnego uwzględnia już inflację.

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 16:00,
  - środa w godz. 10.00-17.30,
  - sobota w godz. 9:00-13:00 (w lipcu).

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content