Ekonomika logistyki

studia On Line

Jednym z najważniejszych i najprężniej rozwijających się obszarów przedsiębiorstw są działy logistyki. Firmy co raz silniej poszukują i doceniają specjalistów posiadających umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami, nadzorowania zapasami i łańcuchami dostaw, czy ekonomiki transportu.

Studia na specjalności Ekonomika logistyki zapewniają bardzo dobre przygotowanie do pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi systemami informatycznymi, a także z procesem projektowania, powstawania i wdrażania aktualnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.

Opiekun studiów: dr Anita Fajczak-Kowalska

Ekonomika logistyki to studia dla osób mających zmysł organizacyjny: potrafią zaplanować i wdrożyć stawiane przed nimi cele. Na specjalności tej odnajdą się osoby o szerokich horyzontach, które potrafią wykorzystać i połączyć wiedzę w wielu zakresów, działając dodatkowo pod presją czasu. Jednocześnie praca w logistyce pozwala twórczo rozwijać swoje zdolności w trakcie realizacji ciekawych, różnorodnych zadań. Logistyk nigdy się nie nudzi!

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

- w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,,
- w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
- w centrach logistycznych,
- w firmach spedycyjno-transportowych.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- zarządzanie łańcuchem dostaw,
- organizacja i ekonomika transportu,
- infrastruktura logistyczna,
- logistyka dystrybucji,
- ekonomika produkcji i usług,
- logistyka magazynowania i technologie usług magazynowych.

Program studiów: Ekonomika logistyki

Opłaty dla rekrutacji w roku 2024 - wkrótce

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 16:00,
  - środa w godz. 10.00-17.30,
  - sobota w godz. 9:00-13:00 (w lipcu).

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content