Doradztwo podatkowe

studia On Line

Podatki w działalności podmiotów gospodarczy to jeden z najistotniejszych czynników, który należy brać pod uwagę przy optymalizacji działalności. Jest to zarazem materia skomplikowana, dlatego też specjaliści mający wiedzę zarówno ekonomiczną, prawniczą i finansową są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Zajęcia w ramach specjalizacji Doradztwo podatkowe prowadzone są przez osoby mające wieloletnie doświadczenie praktyczne w stosowaniu prawa i ekonomii. Wykłady i ćwiczenia ukierunkowane są na przekazanie studentowi zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych związanych z interpretacją i stosowaniem prawa administracyjnego oraz podatkowego.

Opiekun specjalności: dr Maciej Wojtuń

Studia Doradztwo podatkowe są skierowane do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z obszarem zagadnień związanych z podatkami. Specjalność ta wymaga umiejętności analitycznych oraz wiedzy z zakresów: ekonomii, prawa i finansów.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w:
- firmach konsultingowych,
- korporacjach,
- biurach rachunkowych,
- otworzyć własną działalność gospodarczą.

Ukończenie specjalizacji daje solidne podstawy do złożenia w przyszłości egzaminu na doradcę podatkowego.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Podstawy stosowania i wykładni prawa,
- Ustrój organów administracji skarbowej oraz postępowanie przed organami administracji publicznej,
- Wprowadzenie do materialnego prawa podatkowego,
- Postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych,
- Prawo karne skarbowe,
- Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne.

Program studiów: Doradztwo podatkowe

Opłaty dla rekrutacji w roku 2024 - wkrótce

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 16:00,
  - środa w godz. 10.00-17.30,
  - sobota w godz. 9:00-13:00 (w lipcu).

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content