Kształtowanie wizerunku publicznego.
Prezentacje i wystąpienia publiczne

studia podyplomowe w Kaliszu

Semestry: 2

Cel studiów:
wyposażanie absolwenta w wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról publicznych. Kończąc studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego (prezentacje i wystąpienia publiczne) absolwenci będą wyposażeni w narzędzia pozwalające samodzielnie przygotować i zaprezentować efektywne wystąpienie świadomie kreując swój wizerunek i mając świadomość wpływu tego na stoczenie społeczno-gospodarcze.

Studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego (prezentacje i wystąpienia publiczne) skierowane są do osób chcących nabyć umiejętności świadomego i efektywnego kreowania swojego wizerunku publicznego. Odbiorcami są osoby, dla których sposób prezencji, prowadzenia wystąpień publicznych, prowadzenia publicznych dyskusji, występowania w mediach jest kluczowy dla rozwoju kariery.
1. Rola public relations, wizerunku i mediów w kształtowaniu wizerunku
– Pojęcie wizerunku – czym jest wizerunek publiczny?
– Proces kreowania osoby, a kreowania wizerunku organizacji.
– Wykorzystywanie współczesnych mediów w kreowaniu wizerunku.
– Jak tworzyć pożądany przekaz? Strategie i sposoby kształtowania wizerunku.
– Osobowość, a wizerunek
2. Retoryka i erystyka
– Retoryka i erystyka znaczenie w kreowaniu wizerunku
– Funkcje retoryki. Sztuka przemawiania czy narzędzie perswazji?
– Przygotowywanie mowy i budowanie argumentacji.
– Narzędzia erystyki – chwyty erystyczne.
– Rola erystyki w debacie publicznej.
3. Komunikacja społeczna i wywieranie wpływu
– Kluczowe zasady efektywnej komunikacji w praktyce.
– Proces komunikacji – rodzaje komunikatów i kanały komunikacji.
– Komunikacja werbalna i niewerbalna.
– Specyfika komunikowania w budowaniu wizerunku.
– Narzędzia komunikacji i wywierania wpływu.
– Różnice pomiędzy wpływaniem a manipulowaniem.
– Panowanie nad emocjami w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.
4. Prezencja i autoprezentacja. Praca z postawą i głosem
– Rola wyglądu zewnętrznego i zachowania (postawa, nastawienie – postrzeganie).
– Znaczenie dopasowanego i efektywnego przekazu w prowadzeniu prezentacji i wystąpieniach publicznych.
– Przemówienia i wystąpienia publiczne – znaczenie komunikacji werbalnej – praca z głosem.
– Znaczenie komunikacji niewerbalnej – praca z postawą, przekonaniami i ciałem.
5. Przygotowywanie i prowadzenie wystąpienia/prezentacji
– Analiza sytuacji
– Przygotowanie scenariusza wystąpienia
– Wybór sposobu i metody prezentacji
– Właściwa aranżacja przestrzeni wystąpienia
– Określenie czasu wystąpienia
6. Wystąpienia i prezentacje – warsztaty praktyczne.
7. Sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie wystąpień publicznych
– Rozpoznawanie symptomów stresu przed wystąpieniem publicznym. Negatywny wpływ emocji.
– Stres jako czynnik korzystny lub niekorzystny – kiedy stres motywuje, a kiedy przeszkadza?
– Stres jako efekt niewłaściwego przygotowania do prezentacji
– Sposoby i metody radzenia sobie ze stresem.
8. Biznesowe aspekty kształtowania wizerunku publicznego osoby i firmy
– Znaczenie świadomego kształtowanie wizerunku menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– Techniki tworzenia tożsamości firmy
– Kształtowanie wizerunku medialnego przedsiębiorstwa

Program studiów: Kształtowanie wizerunku publicznego
Liczba godzin: 160 (2 semestry)
Wymagane dokumenty do rekrutacji:
- podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów
- jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność za jeden semestr: 2 250 zł (450zł miesięcznie przez 5 miesięcy)
Studia trwają 2 semestry

Kontakt:
tel: 782 004 700,
mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.
Skip to content