Coaching i mentoring
dla praktyków zarządzania

studia podyplomowe w Kaliszu

Semestry: 2

Cel studiów:
Celem studiów Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania jest przygotowanie uczestników studium do skutecznego wspierania ludzi i zespołów w rozwoju zawodowym, a także osobistym. Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i narzędzia pozwalające realizować role coacha lub mentora w swoich organizacjach i firmach.

Studia podyplomowe Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, którzy w swojej pracy zawodowej specjalizują się w rozwoju umiejętności osobistych, dla specjalistów i menadżerów HR, dla kierowników i dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów biznesu planujących rozwój kariery w obszarach coachingu lub/i mentoringu.
BLOK WPROWADZAJĄCY
1. Podstawy coachingu i mentoringu: geneza, definicje, modele (18h)
a/ Rys historyczny
b/ Główne nurty w coachingu i mentoringu na świecie
c/ Różnice między coachingiem, mentoringiem a terapią
2. Coaching i mentoring w procesie zarządzania i rozwoju pracowników (18h)
a/ Cele coachingu i mentoringu w organizacji
b/ Role coacha i mentora
c/ Etyka w pracy
d/ Typologia osobowości
3. Warsztat coacha i mentora (45h)
a/ Warsztat trenera: praca nad ciałem i głosem
b/ Efektywne zarządzanie czasem
c/ Skuteczna komunikacja
d/ Praca z emocjami
e/ Superwizje

BLOK PRAKTYCZNY
1. Coaching praktyczny (36h)
a/ Modele sesji coachingowych
b/ Sesja wstępna – kontrakt i budowanie relacji
c/ Sesje rozwojowe – kluczowe narzędzia w pracy coacha
d/ Praca z postawą i nastawieniem – droga do transformacji
e/ Praca z pytaniami
f/ Udzielanie informacji zwrotnych
2. Praktyczne warsztaty mentoringu (27h)
a/ Modele spotkań mentoringowych
b/ Narzędzia w pracy mentora
c/ Znaczenie autorytetu nieformalnego
d/ Samoświadomość i rozwój potencjału
3. Coaching i mentoring w praktyce – ćwiczenia i superwizje (18h)

Program studiów: Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania
Liczba godzin: 162 (2 semestry)
Wymagane dokumenty do rekrutacji:
- podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFI: (pobierz.doc)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów
- jedna fotografia (format 35x 45 mm)

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
– osobiście: ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
– mailowo: studiapodyplomowe@wsfi.pl
– za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Odpłatność za jeden semestr: 1 900 zł (380zł miesięcznie przez 5 miesięcy)
Studia trwają 2 semestry

Kontakt:
tel: 782 004 700,
mail: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia uruchamiane po zgłoszeniu 10 uczestników.
Skip to content