Technologie informatyczne w ekonomii

studia niestacjonarne

W rozmowach, które prowadzimy z przedsiębiorcami, uwidacznia się nowa cecha oczekiwana wobec absolwentów studiów ekonomicznych. Jest nią umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy ekonomicznej przy zastosowaniu technologii informatycznych. 

Pod względem cyfryzacji biznesu w Polsce dokonują się radykalne zmiany. Prognozowane jest znaczne przyspieszenie tego procesu. Będzie wiązało się to
z intensyfikacją działań, mających na celu wprowadzanie i wykorzystywanie narzędzi informatycznych w gospodarce i biznesie.

Dlatego specjalność Technologie informatyczne w ekonomii stanowi idealne przygotowanie absolwentów do pracy z wykorzystaniem IT. Pozwala nabyć wiedzę o narzędziach informatycznych oraz danych gospodarczych, które można skutecznie wykorzystywać w biznesie.

Opiekun studiów: mgr Damian Strzałkowski

Technologie informatyczne w ekonomii to specjalność, którą powinny rozważyć osoby zainteresowane technologiami informatycznymi i ich praktycznym zastosowaniem w ekonomii biznesu. Studia na specjalności dają zasób wiedzy w obszarze narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach oraz umiejętność pracy z danymi i ich trafnego interpretowania w celach ekonomicznych.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

- specjaliści sektora Business Support Service (usług wsparcia dla biznesu),
- specjaliści w działach analiz biznesowych,
- specjaliści obsługi danych w instytucjach publicznych,
- analitycy w branży e-commerce.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- e-biznes w gospodarce,
- bazy danych gospodarczych,
- narzędzia informatyczne analizy danych gospodarczych,
- metody prezentacji danych gospodarczych,
- informatyczne systemy zarządzania ERP,
- systemy CEM w przedsiębiorstwach .

Program studiów: Technologie informatyczne w ekonomii

Koszt pobierania nauki na studiach: Technologie informatyczne w ekonomii

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

1 980zł

ROK II

3 300zł

ROK III

3 350zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 040zł (miesięcznie: 340zł)

ROK II

3 420zł (miesięcznie: 570zł)

ROK III
(10 miesięcy)

3 500zł (miesięcznie: 700zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo. Na prośbę studenta może być podzielne na 6 rat (na semestrach od pierwszego do czwartego) oraz na 5 rat (na semestrze piątym i szóstym).

W WSFI obowiązuje gwarancja niezmienności czesnego przez cały okres studiów! Wysokość czesnego uwzględnia już inflację.

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Kaliszu, ul. Widok 96A, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Kaliszu, ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz ).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content