Prowadzenie biznesu w UE

Studia Prowadzenie biznesu w UE przygotowują studentów do pełnienia aktywnej roli w gospodarce w ramach prowadzenia przez nich własnych firm. Studia te mają charakter wybitnie praktyczny: uczą jak zaprojektować i uruchomić działalność gospodarczą, jak pozyskać środki na jej rozwój oraz jak kalkulować jej efektywność. Dodatkowo budują świadomość i postawy niezbędne do pełnienia roli przedsiębiorcy. Specjalność Prowadzenie biznesu w UE uwzględnia także aspekt międzynarodowy prowadzenia działalności. WSFI w ostatnich latach współuczestniczyła w założeniu kilkuset mikroprzedsiębiorstw. Nasi wykładowcy i eksperci służyli radą i wsparciem na etapie rejestracji działalności, jak i pierwszych miesięcy funkcjonowania. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z naszymi studentami. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków łączących działalność w biznesie z pracą trenera.  

Prowadzenie biznesu w UE to studia dla przyszłych biznesmenów prowadzących własną działalność gospodarczą, nawiązujących kontakty międzynarodowe. Adresatem są osoby chcące przekuć swój zapał i pracowitość we własną działalność biznesową.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

-prowadzenie własnej działalności biznesowej
-podejmowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach na samodzielnych stanowiskach
- aspirowanie na stanowiska dyrektorów zarządzających w MSP 

https://wsfi.edu.pl/files/rachunkowosc_i_finanse_program.pdf

Nr.

Pozycja

Wysokość opłaty

1

Opłata rekrutacyjna

85 zł

2

Opłata wpisowa

350 zł

3

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej

22 zł

4

Koszt studiów I rok (czesne)

350 zł/miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy)

5

Koszt studiów II rok (czesne)

375 zł/miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy)

6

Koszt studiów III rok (czesne)

450 zł/miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy)

Sprawdź aktualne PROMOCJE w Łodzi!!

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA: do końca lipca promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content