Opłaty

Opłatę rekrutacyjną, za legitymację, czesne oraz pozostałe opłaty należy wpłacać na konto Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego w

PKO BP S.A. IO/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684

lub

ING BŚ 08 1050 1461 1000 0022 6629 8955

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 W WSFII REGULUJE ZARZĄDZENIE REKTORA NR 4


Zarządzenie Retora nr 4 – wysokość opłat roku akad. 2021_2022 (1)

Skip to content