Formularz zgłoszeniowy na warsztaty WSFI

"Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez Forecast Consulting sp. z o.o. do celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych - Klauzula informacyjna RODO. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Forecast Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. W. Wróblewskiego 18/807. Dane będą przetwarzane przez ADO w celu świadczenia usługi organizacji szkoleń będący przedmiotem Zgłoszenia. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług administratora."
Skip to content