Eko-Ekonomia

Studia Eko-Ekonomia to wybór wszystkich tych, którzy dostrzegają w zbierającej fali akcji i procesów proekologicznych zarówno konieczność aktywnego działania, jak i szansę na realizację swoich celów osobistych. Konieczność zwiększania ochrona środowiska naturalnego oraz wymuszona tym zmiana struktur gospodarczych jest jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Działania proekologiczne przejawiają się w zachowaniu co raz większego odsetka obywateli Unii Europejskiej, powodując zmiany w popycie na dobra i usługi. Przekształcenia, często wymuszone wzrastającymi wymogami prawnymi, zachodzą także u producentów. 

Studiowanie na specjalności Eko-Ekonomia pozwoli na analizę zachodzących przemian wynikających ze wzrastającej świadomości ekologicznej. Wskaże szanse i zagrożenia, które będą w coraz większym stopniu determinować rozwój gospodarek w najbliższych latach. Studia te dają absolwentom praktyczne umiejętności funkcjonowania w organizacjach, zarówno biznesowych jak i pozarządowych, świadomie zmierzających do osiągnięcia celów proekologicznych. Przygotowują do prowadzenie działalności biznesowej w zakresie OZE (farmy wiatrowe, fotowoltaiczne).

Studia Eko-Ekonomia przeznaczone są dla osób wiążących swoją przyszłość z działalnością w branżach związanych z ekologią, odnawialnymi źródłami energii, czy ochroną środowiska oraz dla wszystkich tych dla których los naszej planety nie jest obojętny.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

- organizacjach pozarządowych (NGO)
- przedsiębiorstwach związanych z OZE
- prowadzenia własnej działalności biznesowej
- w samorządach lokalnych.

https://wsfi.edu.pl/files/rachunkowosc_i_finanse_program.pdf

Nr.

Pozycja

Wysokość opłaty

1

Opłata rekrutacyjna

85 zł

2

Opłata wpisowa

350 zł

3

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej

22 zł

4

Koszt studiów I rok (czesne)

350 zł/miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy)

5

Koszt studiów II rok (czesne)

375 zł/miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy)

6

Koszt studiów III rok (czesne)

450 zł/miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy)

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Świadectwo dojrzałości,

  2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

  3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

  4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl,

  5. Dowód osobisty (do wglądu),

  6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

  7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  • osobiście w Kaliszu, ul. Widok 96A, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

  • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Kaliszu, ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz ).

Skip to content