Bankowość i ubezpieczenia

studia On Line

Rynek finansowy jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem gospodarki w Polsce. Stwarza to ogromne możliwości znalezienia pracy w instytucjach finansowych i zwiększenia swojej osobistej konkurencyjności na rynku pracy. Szczególną rolę na tym rynku pełnią banki oraz instytucje ubezpieczeniowe: zarówno o charakterze publicznym (np. ZUS) , jak i przedsiębiorstwa.
Studia na specjalności Bankowość i ubezpieczenia przygotowują do podjęcia pracy w tej dziedzinie. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstawowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych, ryzyka w ich alokacji oraz organizacji i znaczenia sektora bankowego i ubezpieczeniowego w gospodarce i funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz w dużej części przez praktyków z bankowości i ubezpieczeń.

Bankowość i ubezpieczenia to studia dla przyszłych pracowników banków i instytucji ubezpieczeniowych oraz osób chcących prowadzić własną działalność na rynku dystrybucji produktów bankowych i ubezpieczeniowych jako agenci czy brokerzy. Adresatem są też osoby, które cechuje kreatywność w pracy i umiejętności zarządzania ryzykiem oraz wysoka umiejętność nawiązywania kontaktów z odbiorcami produktów finansowych.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

- podjęcie pracy w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych
- prowadzenie własnej działalności biznesowej na rynku produktów bankowych i ubezpieczeniowych
- podjęcie pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych (np. samorządowych) jako specjalista ds. instrumentów finansowych ( kredytów, rozliczeń pieniężnych, ubezpieczeń społecznych i rynkowych itp.)

https://wsfi.edu.pl/files/rachunkowosc_i_finanse_program.pdf

Nr.

Pozycja

Wysokość opłaty

1

Opłata rekrutacyjna

85 zł

2

Opłata wpisowa

350 zł

3

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej

22 zł

4

Koszt studiów I rok (czesne)

350 zł/miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy)

5

Koszt studiów II rok (czesne)

385 zł/miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy)

6

Koszt studiów III rok (czesne)

475 zł/miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy)

Sprawdź aktualne PROMOCJE w Łodzi!!

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Świadectwo dojrzałości,

  2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

  3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

  4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl,

  5. Dowód osobisty (do wglądu),

  6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

  7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

  • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).

Skip to content