• Slider 5Z uwagi na nietypowe warunki panujące w tym roku, na które składa się m.in. ograniczenia wynikające z pandemii, opóźnienia egzaminów maturalnych, rekrutacja zostaje wydłużona do 11 grudnia 2020. 

Script logo