Rynek pracy w Unii Europejskiej

Rynek pracy w Unii Europejskiej to unikatowe studia, odpowiadające na fundamentalne potrzeby polskiej gospodarki w najbliższych latach. Rynek pracy to ta część gospodarki, z funkcjonowaniem której powiązane jest działanie szeregu instytucji, urzędów państwowych i samorządowych oraz firm konsultingowych, szkoleniowych i doradczych. Zgłaszają one ciągłe zapotrzebowanie na wykształcone kadry znające zawiłości prawno-ekonomiczne tego zakresu ekonomii. Mobilność siły roboczej niesie za sobą konieczność zdobywania wiedzy o sposobach zatrudniania i pozyskiwania odpowiednich pracowników z różnych krajów UE, jak i krajów sąsiednich.

Studia Rynek pracy w Unii Europejskiej przeznaczone są dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie funkcjonować na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. W trakcie studiów nauczysz się, jak korzystać z różnorodnych źródeł informacji oraz nauczyć się wykorzystywać narzędzia przydatne na rynku pracy, otrzymasz podstawy wiedzy doradcy zawodowego i poznasz działania instytucji wspomagających rynek pracy w Polsce i innych krajach UE.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

Osoby po studiach z zakresu Rynek pracy UE  mogą szukać zatrudnienia w urzędach i instytucjach państwowych związanych z funkcjonowaniem i wspieraniem rynku pracy, instytucjach i firmach realizujących programy unijne, w działach kadrowych w Polsce oraz w innych krajach UE.

https://wsfi.edu.pl/files/rachunkowosc_i_finanse_program.pdf

Koszt pobierania nauki na studiach: Rynek pracy w Unii Europejskiej

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 280zł

ROK II

2 550zł

ROK III

2 700zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 340zł
(miesięcznie: 390zł)

ROK II

2 670zł
(miesięcznie: 445zł)

ROK III

2 820zł
(miesięcznie: 564zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo lub może być podzielne na 5 lub 6 rat.

Dodatkowe opłaty rekrutacyjne:

- opłata rekrutacyjna: 85zł,
- opłata wpisowa: 350zł,
- opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Świadectwo dojrzałości,

  2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

  3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

  4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl,

  5. Dowód osobisty (do wglądu),

  6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

  7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  • osobiście w Kaliszu, ul. Widok 96A, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

  • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Kaliszu, ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz ).

Skip to content