Rachunkowość i finanse

W warunkach wysoko konkurencyjnej, globalizującej się gospodarki głównym wyznacznikiem sukcesu staje się dostęp do aktualnych informacji ekonomicznych oraz umiejętne zarządzanie finansami. Stąd specjalność rachunkowość i finanse jest fundamentem kształcenia biznesowego. Student pozna możliwości wykorzystywania informacji ze sprawozdań finansowych w kontekście efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz budowania optymalnej struktury finansowania (środki własne, kredyt, leasing). Studia na tej specjalności mają charakter przede wszystkim praktyczny i umożliwiają poznanie między innymi poznanie obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w analityce finansowej.

Opiekun studiów: dr Anita Fajczak-Kowalska

Specjalność Rachunkowość i finanse przeznaczona jest dla tych studentów, którzy planują rozwijać swoją karierę zawodową w przedsiębiorstwach w obszarach: księgowości, zarządzania finansami (pozyskiwania kapitału, inwestycji, podatków) oraz dla prowadzących własną działalność biznesową.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

 • w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw,

 • w firmach konsultingowych,

 • w biurach rachunkowych,

 • w urzędach administracji skarbowej,

 • w działach finansowo-podatkowych jednostek administracji samorządowej

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnokierunkowych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Finanse przedsiębiorstwa,
- Auditing sprawozdań finansowych,
- Rachunek kosztów,
- Rachunkowość podatkowa,
- Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

Program studiów: Rachunkowość i finanse

Koszt pobierania nauki na studiach: Rachunkowość i Finanse

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 280zł
PROMOCJA: 1 950zł

ROK II

2 640zł
PROMOCJA: 2 340zł

ROK III

2 800zł
PROMOCJA: 2 500zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 340zł (miesięcznie: 390zł)
PROMOCJA:
1 950zł (miesięcznie: 325zł)

ROK II

2 760zł (miesięcznie: 460zł)
PROMOCJA:
2 370zł (miesięcznie: 395zł)

ROK III

2 875zł (miesięcznie: 575zł)
PROMOCJA:
2 550zł (miesięcznie: 510zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo lub może być podzielne na 5 lub 6 rat.

Sprawdź aktualne PROMOCJE w Kaliszu !!

W WSFI obowiązuje gwarancja niezmienności czesnego przez cały okres studiów! Wysokość czesnego uwzględnia już inflację.

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Kaliszu, ul. Widok 96A, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Kaliszu, ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz ).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA! do końca trwania rekrutacji promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content