• Slider 5

Przeniesienia z innych uczelni

Osoby chcące zmienić uczelnię lub wznowić studia z Ekonomii
zapraszamy do kontaktu z WSFI.

 

Oferta jest skierowana do osób, które:

- posiadają status studenta i mają zakończony co najmniej pierwszy semestr studiów ekonomicznych;
oraz
- nie posiadają statusu studenta (zostały skreślone), ale mają zakończony co najmniej pierwszy semestr studiów i chcą kontynuować naukę ekonomii.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Rekrutacja odbywa się na podstawie Karty przebiegu studiów wypełnionej przez Uczelnię, na której kandydat wcześniej się uczył. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć przed rozpoczęciem semestru.

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Dziekana o przyjęcie na studia z zaliczeniem dotychczasowych osiągnięć,
  • karta przebiegu studiów dotychczasowej Uczelni,
  • świadectwo dojrzałości,
  • podanie na druku Uczelni [pobierz],
  • 3 fotografie o wymiarach 35x45 mm,
  • kserokopia dowodu osobistego ,
  • kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85zł).

Decyzję o przyjęciu na studia, wskazanie semestru studiów oraz ewentualnego sposobu zaliczenia różnic programowych podejmuje Dziekan.

PROMOCJA!!

Osoby przenoszące się do WSFI są zwolnione z opłaty rekrutacyjnej oraz kosztów zaliczenia różnic programowych!

 

INFORMACJE I ZAPISY:

ŁÓDŹ, ul. Wróblewskiego 18 w Łodzi (8 piętro, budynek Urbanica), tel: 42 639 91 10, e-mail: dziekanat@wsfi.pl

KALISZ, ul. Widok 96a (budynek IV LO), tel: 62 753 56 53, e-mail: kalisz@wsfi.pl 

 

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto:
PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684

 

Osoby przyjęte na studia ponoszą opłaty zgodnie z regulaminem opłat obowiązującym na danym semestrze studiów. 

Script logo