• Slider 5

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki jest liderem w realizacji projektów EFS. Jest instytucją od wielu lat aktywną na lokalnych rynkach pracy oraz w obszarze edukacji pozaszkolnej. WSFI z powodzeniem od lat angażuje się w działania będące realizacją tzw. trzeciej misji Uczelni.
W swych aktywnościach Uczelnia wspiera osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zajmuje się organizacją nietuzinkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych i średnich, wspiera przedsiębiorców i lokalne organizacje społeczne. 

W ramach prowadzonych projektów podejmowane są m.in. następujące działania:

  • doradztwo zawodowe 
  • wsparcie psychologiczne
  • szkolenia, także zawodowe
  • przyznawania dotacji na założenie działalności gospodarczej
  • doradztwo biznesowe
  • pośrednictwo pracy

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 

          Projekty edukacyjne dla dzieci:

"Łódką do sukcesu - Wyższa Szkoła Dzieci"
"Kompetencje siłą napędową młodych odkrywców z Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego" 

          Projekty szkoleniowo stażowe:

„Hop do pracy !” 01.03.2018-31.05.2019
„Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie” 01.11.2016-31.12.2017
„Młodość vs wyzwania rynku pracy” 01.03.2016-30.09.2017
„Podnieś kwalifikacje – mów po angielsku” 01.08.2013-31.03.2015
„Łódzka akademia wieku średniego” 01.08.2013-28.02.2014

          Projekty dotacyjne:

„Własna firma dla Ciebie” 01.03.2016-30.09.2017
„Nowa szansa na biznes” 01.07.2016-31.10.2017
„Szansa na biznes III” 01.10.2013-31.03.2015
„Szansa na biznes II” 01.10.2012-31.07.2014
„Szansa na biznes” 01.05.2011-31.12.2012
„Od zera do milionera II” 01.10.2013-31.03.2015
„Od zera do milionera” 01.12.2011-30.11.2012

 

 

Script logo