• Slider 5

Projekt "Nowa szansa na biznes" - rekrutacja

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 20 lipca 2016 r., i potrwa do 17 sierpnia 2016 r. lub do momentu wpłynięcia 70 formularzy, w tym min. 34 z preferowanych 11 powiatów.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych od 20 lipca w dni robocze w godz. 8.30-15.00, w Biurze Projektu w Łodzi :

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki
ul. Narutowicza 7/9 (budynek Kaskady)
pok. 336 (III piętro)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem projektu, w szczególności sprawdzić, czy kandydat kwalifikuje się przynajmniej do jednej z 5 grup wsparcia.
Prosimy o dokładne wypełnienie formularza, parafowanie na każdej stronie, i podpisanie w wymaganych miejscach. Braki formalne mogą skutkować odrzuceniem formularza.

Jeśli jesteś zainteresowany odwiedź naszą stronę http://nowaszansanabiznes.wsfi.edu.pl

Script logo