Kadry i płace

studia stacjonarne

Kadry i płace to studia przygotowujące do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Obsługa kadrowo-płacowa jest najważniejszym elementem oferty każdego zespołu księgowego. Dlatego specjaliści z tego zakresu są od lat bardzo poszukiwani przez pracodawców.
Studia 
Kadry i płace na naszej Uczelni przygotowują ekspertów na najwyższym poziomie. Od lat jesteśmy liderem w kształceniu kadr księgowych. Doświadczenia lat ubiegłych skłoniły nas do rozwinięcia specjalizacji kadrowo-płacowej w samodzielną specjalność, co pozwoliło rozszerzyć i wzbogacić program nauczania. Naszym atutem jest doskonała kadra nauczycieli akademickich oraz nastawienie na nauczanie praktycznych umiejętności.

Studia Kadry i płace zainteresują przede wszystkim osoby wiążące swoją przyszłość z karierą w księgowości i finansach oraz osoby aspirujące do stanowisk kierowniczych.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

 • działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw,

 • w biurach rachunkowych,

 • urzędach administracji skarbowej,

 • rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
- Dokumentacja pracownicza,
- Wynagrodzenia i sposoby ich ustalania,
- Rozliczenia ubezpieczeniowe,
- Obsługa systemu kadrowo-płacowego

Program studiów: Kadry i płace

Koszt pobierania nauki na studiach: Kadry i płace

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 340zł

ROK II

2 820zł

ROK III

2 950zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 400zł
(miesięcznie: 400zł)

ROK II

2 940zł
(miesięcznie: 490zł)

ROK III

3 070zł
(miesięcznie: 614zł)

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl),

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź).


Koszty rekrutacji:

 • opłata rekrutacyjna: 85zł
 • opłata wpisowa: 350zł (UWAGA: do końca lipca promocja: wpisowe 0zł!)
 • opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 94 1050 1461 1000 0090 8166 6787

Skip to content