Kadry i płace

Kadry i płace to studia przygotowujące do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Obsługa kadrowo-płacowa jest najważniejszym elementem oferty każdego zespołu księgowego. Dlatego specjaliści z tego zakresu są od lat bardzo poszukiwani przez pracodawców.

Studia Kadry i płace na naszej Uczelni przygotowują ekspertów na najwyższym poziomie. Od lat jesteśmy liderem w kształceniu kadr księgowych. Doświadczenia lat ubiegłych skłoniły nas do rozwinięcia specjalizacji kadrowo-płacowej w samodzielną specjalność, co pozwoliło rozszerzyć i wzbogacić program nauczania. Naszym atutem jest doskonała kadra nauczycieli akademickich oraz nastawienie na nauczanie praktycznych umiejętności.

Studia Kadry i płace zainteresują przede wszystkim osoby wiążące swoją przyszłość z karierą w księgowości i finansach oraz osoby aspirujące do stanowisk kierowniczych.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

 • działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw,

 • w biurach rachunkowych,

 • urzędach administracji skarbowej,

 • rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika,
- Dokumentacja pracownicza,
- Wynagrodzenia i sposoby ich ustalania,
- Rozliczenia ubezpieczeniowe,
- Obsługa systemu kadrowo-płacowego

Program studiów: Kadry i płace

Koszt pobierania nauki na studiach: Kadry i płace

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 280zł

ROK II

2 640zł

ROK III

2 800zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 340zł
(miesięcznie: 390zł)

ROK II

2 760zł
(miesięcznie: 460zł)

ROK III

2 920zł
(miesięcznie: 584zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo lub może być podzielne na 5 lub 6 rat.

Dodatkowe opłaty rekrutacyjne:

- opłata rekrutacyjna: 85zł,
- opłata wpisowa: 350zł,
- opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości,

 2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

 3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

 4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl,

 5. Dowód osobisty (do wglądu),

 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

 7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

 • osobiście w Kaliszu, ul. Widok 96A, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

 • za pośrednictwem poczty lub kuriera (WSFI Dziekanat w Kaliszu, ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz ).

Skip to content