Gospodarowanie nieruchomościami

Studia Gospodarowanie nieruchomościami odpowiadają na potrzebę kształcenia specjalistów zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. To obecnie jeden z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki. Obrót domami, mieszkaniami i działkami budowlanymi w ostatnich latach niesamowicie przyśpieszył. Pojawiło się także mnóstwo lokali do wynajęcia, którymi trzeba gospodarować, by osiągać zyski. 
Na studiach Gospodarowanie nieruchomościami studenci poznają m.in. sposoby wycen nieruchomości, nabywają umiejętności tworzenia ofert sprzedażowych. Absolwenci potrafią w pełni samodzielnie prowadzić działalność na rynku nieruchomości. 

 

Studia Gospodarowanie nieruchomościami skierowane są do osób, które swoją karierę zawodową wiążą z branżą obrotu i zarządzaniem nieruchomościami, chcą poznać tajniki robienia biznesu na rynku mieszkaniowym oraz nabyć ekonomiczne podstawy projektów budowy i sprzedaży mieszkań i osiedli.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

- w przedsiębiorstwach pośrednictwa obrotu nieruchomościami,
- w firmach zarządzających nieruchomościami,
- w administracji samorządowej,
- rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Analiza rynku nieruchomości,
- Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji,
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- Prawne aspekty obrotu nieruchomościami,
- Zarządzanie nieruchomościami

Program studiów: Gospodarowanie nieruchomościami

Koszt pobierania nauki na studiach: Gospodarowanie nieruchomościami

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 280zł

ROK II

3 060zł

ROK III

3 150zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 340zł
(miesięcznie: 390zł)

ROK II

3 180zł
(miesięcznie: 530zł)

ROK III

3 270zł
(miesięcznie: 654zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo lub może być podzielne na 5 lub 6 rat.

Dodatkowe opłaty rekrutacyjne:

- opłata rekrutacyjna: 85zł,
- opłata wpisowa: 350zł,
- opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Świadectwo dojrzałości,

  2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

  3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

  4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl,

  5. Dowód osobisty (do wglądu),

  6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

  7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  • osobiście przy ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

  • za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Skip to content