Ekonomia sprzedaży

Studia Ekonomia sprzedaży skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość z szeroko rozumianymi działami sprzedażowymi i zakupowymi w przedsiębiorstwach. Skuteczne działy handlowe są podstawą ekspansji firm na rynkach. Od efektywności menadżerów sprzedaży zależy czy produkty i usługi znajdą swoich nabywców.

Specjalność Ekonomia sprzedaży pozwala nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do analizy i oceny funkcjonowania działów sprzedażowych, a także kształtuje postawy przydatne w pracy, której filarami są kontakt z ludźmi i rozwój osobisty. Studenci uczą się umiejętności organizacji i zarządzania procesami sprzedaży na każdym ich etapie oraz nawiązywania i utrzymywania efektywnych relacji biznesowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim i trenerskim. 

Studia Ekonomia sprzedaży skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość z szeroko rozumianymi działami sprzedażowymi i zakupowymi w przedsiębiorstwach. Skuteczne działy handlowe są podstawą ekspansji firm na rynkach. Od efektywności menadżerów sprzedaży zależy czy produkty i usługi znajdą swoich nabywców.

Specjalność Ekonomia sprzedaży pozwala nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do analizy i oceny funkcjonowania działów sprzedażowych, a także kształtuje postawy przydatne w pracy, której filarami są kontakt z ludźmi i rozwój osobisty. Studenci uczą się umiejętności organizacji i zarządzania procesami sprzedaży na każdym ich etapie oraz nawiązywania i utrzymywania efektywnych relacji biznesowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim i trenerskim.

Ukończenie tej specjalności daje szerokie możliwości zatrudnienia:

- podjęcie zatrudnienia jako m.in.: specjalista ds. sprzedaży, handlowiec, kupiec, kierownik sprzedaży (ang.Sales Manager),
- podjęcie zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności oraz innych organizacjach,
- prowadzenie własnej działalności biznesowej.

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

- Komunikacja w relacjach biznesowych,
- Organizacja zespołu sprzedażowego,
- Budowa i utrzymanie relacji z klientami,
- Prawne aspekty sprzedaży,
- Modele motywowania pracowników działów sprzedażowych.

Program studiów: Ekonomia sprzedaży

Koszt pobierania nauki na studiach: Ekonomia sprzedaży

Przy płatności jednorazowej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 280zł

ROK II

2 610zł

ROK III

2 750zł

Przy płatności ratalnej:

Opłata za każdy semestr

ROK I

2 340zł
(miesięcznie: 390zł)

ROK II

2 730zł
(miesięcznie: 455zł)

ROK III

2 870zł
(miesięcznie: 574zł)

Opłata za studia pobierana jest za każdy semestr nauki . Nauka trwa sześć semestrów. Czesne semestralne opłacane jest jednorazowo lub może być podzielne na 5 lub 6 rat.

Dodatkowe opłaty rekrutacyjne:

- opłata rekrutacyjna: 85zł,
- opłata wpisowa: 350zł,
- opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22zł

W celu dokonania zapisu na studia należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Świadectwo dojrzałości,

  2. Formularz rekrutacyjny - formularz generuje się po przejściu procesu rekrutacji w zakładce REKRUTACJA ONLINE

  3. 1 fotografię o wymiarach 35x45 tradycyjną,

  4. 1 fotografię o wymiarach 35x45mm w formie elektronicznej w formacie jpg (przesłany na adres dziekanat@wsfi.pl,

  5. Dowód osobisty (do wglądu),

  6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej,

  7. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  • osobiście przy ul. Wróblewskiego 18, lok. 1101, 93-578 Łódź od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,

  • za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Skip to content